Läs artikeln om Reningssystem i Sverige –  ”Hjälper företag med allt inom vattenrening”

Ur artikeln: ”Reningssystem i Sverige är en teknikoberoende aktör som erbjuder heltäckande lösningar för hantering av processvatten, dagvatten och rening av industriellt avloppsvatten. Oavsett om man är ett enmansföretag eller en storspelare måste alla verksamhetsutövare som generar förorenat vatten ha någon form av vattenrening för att klara myndigheternas krav.” 

http://www.temaindustri.se/hjalper-foretag-med-allt-inom-vattenrening/

 


Vi arbetar med heltäckande lösningar för hantering av avloppsvatten, dagvatten och rening av industriellt avloppsvatten. Våra produkter kännetecknas av hög kvalitet och god driftsäkerhet.

Våra kunder finns över hela Sverige och våra produkter passar verksamheter som till exempel: verkstäder, fordonstvättar, bensinstationer, restauranger och tillverkningsindustrier.

Med erfarenhet av alla på marknaden förekommande reningstekniker kan vi rekommendera den för kunden mest optimala tekniken och presentera en ekonomisk lösning som ger önskad besparing och intjänande av investeringen.

Vi har kompetens och kunskap för att skräddarsy en effektiv och säker lösning utifrån varje kunds specifika behov och krav!

Oljeavskiljare för markinstallation Oljeavskiljare för inomhusbruk Fettavskiljare för markinstallation Slamavskiljare för markinstallation Vattenrening Mikrofloation