Nya by-passystem på SL:s bussdepåer

By-passystem SL

Under hösten/vintern har Storstockholms Lokaltrafik (SL) bytt ut ett antal oljeavskiljare på bussdepåer runt om i Stockholmsregionen. De totalt sex nya system Reningssystem i Sverige AB har levererat är moderna by-pass lösningar för hantering av stora mängder dagvatten. Största ytan bland dessa installationer har en kapacitet för 80.000 kvadratmeter. Entreprenör för installationerna har varit Rosenquist Entreprenad AB.

Januari 2019

Anfall är bästa försvar! Vet ni hur er avskiljare mår?

Verksamhetsutövare ska var 6:e månad kontrollera:

 • Oljeskiktets tjocklek
 • Slammets tjocklek
 • Larmets funktion
 • Koalesatorns funktion

NeutraTool är verktyg för kontroll av tjocklek på olje- och slamskikt. Vi erbjuder nu rabatterat paketpris*

vid köp av både oljeskiktsmätarrör (artikelnr 10068) och teleskopstav med slamdisk (artikelnr 10064).

Paketpris 2.979 SEK (moms och fraktkostnad tillkommer).

Mejla din order till order@reningssystem.nu eller ring 08-570 314 50

Hämta Produktblad NeutraTool

Läs om egenkontroll httEgenkontroll avskiljare

*Erbjudandet gäller tom 2019-03-31

NeutraSpin – oljeavskiljare för tuffa driftförhållanden

NeutraSpin är en ny typ av oljeavskiljare för tuffa driftförhållanden utvecklad av det tyska företaget Mall Umweltsysteme. Avskiljaren består av ett inlopps- och ett utloppsparti placerat i en gjuten betongbehållare utan skarvar. Inredningen är utförd i rostfritt. Avskiljaren arbetar med koalescensteknik vilket innebär att det inte behövs något separat filter.

Den filterlösa koalescenstekniken innebär att skötsel och underhåll kan minimeras och att driftsäkerheten är mycket hög.

NeutraSpin är särskilt lämplig för verksamheter med stora slammängder, tex biovärme- och sopsorteringsanläggningar, men fungerar också utmärkt för tvättanläggningar och bensinstationer.

Avskiljaren har blivit vår mest sålda under det senaste året och våra kunder framhåller särskilt det minimala behovet av skötsel och underhåll.

Fakta NeutraSpin

 • Filterlös klass 1 oljeavskiljare
 • Självrengörande koalescensenhet
 • Integrerad slamdel
 • Typgodkänd enligt EN 858
 • Finns i storlek från 3 till 30 liter per sekund
 • Stabil inredning i rostfritt
 • Automatiskt stängande utloppsventil

Kontakta oss gärna för mer information!

Ladda ner Datablad på pdf
Ladda ner Produktblad på pdf

3D_NeutraSpin_1

Södra Cell Värö – reningsanläggning till tankstation

Till Södra Cell Värö (Värö bruk) i Varbergs kommun har Reningssystem i Sverige levererat en komplett anläggning för rening av regnvatten och dieselspill från anläggningens tankstation för timmerbilar.

Tankstationen har ett reningssystem som består av nödstoppsbrunn NeutraBloc, NeutraPro oljeavskiljare klass 1 och 2 samt metallfilter ViaPlus. Systemet har en mycket hög reningskapacitet, med metallfiltret ViaPlus reduceras tex utsläpp av kolväten med upp till 99% och zink med upp till 89%.

Södra Cell Värö är ett massabruk som bla producerar högkvalitativ pappersmassa, grön el, fjärrvärme och biobränsle. I fabriken produceras 700 000 ton pappersmassa och 1,6 TWh energi per år.

Januari 2018

Hedin Bil – nya anläggningar med oljeavskiljare

Hedin Bil, Segeltorp-Stockholm

 

Till Hedin Bil och de nybyggda anläggningarna i Stockholm-Segeltorp och Bilvaruhuset Halmstad har Reningssystem i Sverige levererat oljeavskiljare för att hantera verksamhetens olja, slam och dagvatten.

För verkstaden i Stockholm valdes ett avskiljarsystem bestående av oljeavskiljare NeutraStar tillsammans med slamavskiljare NeutraSed. Anläggningen i Halmstad valde NeutraStar för dagvattenhantering och för verkstaden NeutraCom. Anläggningarnas olika behov och förutsättningar (grundvattennivå, bygghöjd, etc) kunde tillgodoses genom systemens flexibilitet och goda kombinationsmöjligheter.

 

Hedin Bil, Halmstad

Flexibiliteten och kombinationsmöjligheten i våra produkter ger oss möjlighet att ta fram en skräddarsydd lösning som uppfyller kundens behov!

Länk till Produktmeny

 

Oktober 2017

 

NCC Construction Sverige AB, avfallsanläggning Moskogen

 

 

Till NCC Construction Sverige AB och avfallsanläggningen Moskogen i Kalmar har Reningssystem i Sverige levererat ett by-pass system med kapacitet på 200 liter/sekund samt oljeavskiljare NeutraStar, 40 liter/sekund.

Avfallsanläggningen i Moskogen är en modern behandlings- och återvinningsanläggning som drivs av Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR). Anläggningen tar årligen emot ca 65 000 ton avfall från Kalmarsundsregionens fem kommuner.

Avskiljarsystemet som Reningssystem i Sverige levererat ska avskilja oljor ur dagvattnet från avfallsanläggningens hårdgjorda ytor, cirka 18 000 kvm.

Länk till Produktblad NeutraStar (pdf)

Augusti 2017

 

Metallfilter ViaPlus

ViaPlus är ett filtersystem för hantering av metaller och kolföreningar från exempelvis parkeringsytor och vägar

 

 

ViaPlus finns i två storlekar med kapacitet från 500 till 3 000 kvm. Systemet har utöver en hydrocyklon en inbyggd filterkassett som lagrar den lösta metallen i porer i filtermaterialet. Filtret har en hållbarhet på fyra år.

Resultat från tester utförda vid det Tyska institutet för Byggteknik (DIBt) visar att reningsgraden för ViaPlus når upp till:

 • Suspenderade ämnen 93 %
 • Mineral kolväten (oljor) 99 %
 • Koppar, upplöst (Cu) 90 %
 • Zink, upplöst (Zn) 89 %

 ViaPlus är lämpligt för:

 • Dagvattenhantering, även med bypass-funktion
 • Parkeringsplatser
 • Anläggningar där det ställs höga krav på renat vattnet

Länk till Installation och skötsel Metallfilter ViaPlus


 

NeutraTool – utrustning för egenkontroll

Egenkontroll av olje- och slamavskiljare

Om egenkontroll

Som verksamhetsutövare är man ansvarig för att ha rutiner för egenkontroll av olje- och slamavskiljarens funktioner och underhåll [1].

Syftet med egenkontrollen är att kontrollera att olje/slamavskiljaren fungerar som den ska och att inga miljöfarliga ämnen släpps ut.

Enligt standarden SS-EN 858-2 [2] ska följande kontroller göras minst var 6:e månad:

 • Oljeskiktets tjocklek
 • Slammets tjocklek
 • Funktionskontroll av larm
 • Funktionskontroll av koalesator

Utrustning för egenkontroll – NeutraTool

För att underlätta egenkontrollen har vi tagit fram ett utrustningspaket för kontroll av tjocklek på oljeskikt och slam.

Paketet består av:

 • Kontroll av oljeskiktets tjocklek

Oljeskiktsmätarrör, artikelnr 10068, eller

Oljefloater, artikelnr 10055

 • Kontroll av slammets tjocklek

Teleskopstav med slamdisk, artikelnr 10064

Artikelnr 10068
Artikelnr 10055
Artikelnr 10064

 

 

 

 

 

 

 

Klicka här för att ladda ned produktblad för NeutraTool  Egenkontroll NeutraTool

 

[1] Enligt 26 kap 19§ MB samt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll (FVE)

[2] Läs mer om SS-EN 858-2 på http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-8283-3.pdf