Om Reningssystem

Reningssystem i Sverige har funnits sedan 1999 och arbetar med ett brett utbud av olje-, slam- och fettavskiljare samt reningsanläggningar för industriellt avloppsvatten.

Våra produkter håller hög kvalitet och tillverkas i Tyskland och som generalagenter köper vi direkt från fabriken utan fördyrande mellanhänder.

Med erfarenhet av alla på marknaden förekommande reningstekniker kan vi rekommendera den för kunden mest optimala tekniken och presentera en ekonomisk lösning som ger önskad besparing och intjänande av investeringen.

Vi har kompetens och kunskap för att skräddarsy en effektiv och säker lösning utifrån varje kunds specifika behov och krav!

 

Läs mer om våra leverantörer:

Mall Umweltsysteme (olje-, fett- och slamavskiljare)
AWAS (kemisk fällning, biologisk rening och oljeavskiljare)
H20 (indunstare)