Fettavskiljare för markinstallation

NeutraSept
NeutraTip
NeutraTip, PE-klädd