Oljeavskiljare

Vi har en kvalitet utöver det mesta till ett pris som slår dom flesta

Våra Oljeavskiljare finns från 3l/s till 1600l/s med högst kvalitet och till rätt pris. Avskiljarna följer och är provade enligt EN 858. Europanorm EN 858 finns i två delar. Del 1 reglerar hur en oljeavskiljare skall vara tillverkad och vilka krav som skall ställas på den. Del 2 reglerar hur val av storlek och dimensionering, installation och underhåll skall ske.

 • Våra avskiljare är typgodkända av ”Deutches instut für Bautechnik”, den Tyska motsvarigheten till ”Sitac” i Sverige.
 • Vår leverantör har en av Europas största anläggningar för tester och utveckling av moderna avskiljare.
 • Vi har klass 1 modeller utan koalescensfilter som i det närmaste är underhållsfria.
 • Alla produkter har ett typgodkännandenummer vilka framgår av respektive datablad tillsammans med information om den eller de standards den är typgodkänd för.
 • CE intyg bifogas skötselanvisningarna.
 • Klass 1 max 5 mg olja / liter behandlat vatten Klass 2 max 100mg olja per liter behandlat vatten
 • Alla oljeavskiljare kan förses med integrerad provtagningspump.
 • Våra oljeavskiljare har rostfria fästdetaljer invändigt.
 • Vår leverantör utvecklar löpande nya modeller för att leda utvecklingen på marknaden.
 • Vi har ofta avskiljare klara för leverans.

Standarden fastställer bl.a. dimensionerande flöde samt den klass ( 1 alt.2 ) som avskiljaren skall uppfylla. För slamavskiljare finns ingen standard fastställd varför de inte kan typgodkännas men våra slamavskiljare tillverkas enligt samma principer som olje – och fettavskiljarna.

 • När det gäller val av nominell storlek kan denna räknas fram direkt på hemsidan med hjälp av en ”lathund” alternativt på en pdf som du kan skriva ut.
 • Det är alltid kommunen eller motsvarande som ger det slutliga godkännandet av er dimensionering.


Beräkningsprogram för storleks bestämning av oljeavskiljare.


Kalkylator för storleksberäkning av oljeavskiljare och slamavskiljare.

 

Beräkningsmall på papper för storleksbestämning av oljeavskiljare.

PDF-dokument med regelverk och beräkningsmall för oljeavskiljare och slamavskiljare

 
 

 ________________________________________

 

Klass 1 med koalascensmaterial tillverkad i betong

 

NEUTRAstar Oljeavskiljare för mark utan slamdel

Typgodkänd enligt EN858 klass 1.

Självstängande utloppsventil.

Kapacitet från 3 liter/sekund till 100 liter/sekund

Modellen finns med inbyggd provtagningspump.

neutrastar N_Star_Kona

 

________________________________________

Slamavskiljare och golvrännor

 

NEUTRAsed slamavskiljare till Oljeavskiljare utan slamavskiljare

Finns från 650 liter till 75m3

Invändigt ytbehandlade enligt EN858

Neutrased Neutrabig  


Golvrännor NEUTRAcon

Finns i modell som föravskiljare med volymer 200 liter, 1200 liter och 2200 liter. Galler för 1 tons och 8 tons trafik.

Andra storlekar möjliga.

Neutracon tvattranna  

_________________________________________


NEUTRAcom Oljeavskiljare mark Klass 1
Med integrerad slamavskiljare

Typgodkänd enligt EN858 samt DIN 1999-100
För bensin och Oljeavskiljare med automatiskt stängande utloppsventil.
Med eller utan provtagningsenhet eller provtagningspump.

neutracom Neutracom_2  

____________________________________

 

Klass 1 underhållsfri utan koalascensfilter

NEUTRAspin Oljeavskiljare mark Klass 1. Underhålls fri självrengörande. Med integrerad slamavskiljare

Typgodkänd enligt EN858 samt DIN 1999-100
För Bensin och Oljeavskiljare med automatiskt stängande utloppsventil.
Lämplig där stora slammängder befaras, fritt genomlopp för slam på 150mm.

Med eller utan provtagningsenhet eller provtagningspump

neutracom Neutracom_2  


____________________________________

 

Klass 1 underhållsfri utan koalascensfilter

NEUTRAprim Oljeavskiljare mark Klass 1.  Underhållsfri och självrengörande. Med integrerad slamavskiljare

Typgodkänd enligt EN858
För bensin och olja och andra lätta vätskor, avskiljare har automatiskt stängande inloppsventil.
Med eller utan provtagningsenhet eller provtagningspump. Lämplig vid dagvattenapplikationer och där man önskar minimalt underhåll.

Neutraprim Neutraprim illustration  

____________________________________

 

Klass 1 underhållsfri utan koalascensfilter

NEUTRAprim Oljeavskiljare mark Klass 1 underhållsfri Självrengörande med integrerad oljetank för den avskiljda oljan.  Med integrerad slamavskiljare

Typgodkänd enligt EN858
För bensin, olja och andra lätta vätskor. Uunderhållsfri. Avskiljaren har automatiskt stängande inloppsventil samt en inbyggd oljetank.

Med eller utan provtagningsenhet eller provtagningspump. Lämplig vid dagvattenapplikationer och där man önskar minimalt underhåll

Neutraprim Neutraprim illustration  

 

____________________________________


NEUTRApro Oljeavskiljare mark Klass 2 och 1 enligt EN858
Med integrerad slamfång

NEUTRApro har koalescensfiltret extra skyddat med en
rostfriplåt mot slam/skum.
Hög lagringsvolym av olja. Lämplig vid tex biltvättar, bensinstationer etc.

Kombinerad klass 1 och 2 ger fördelar vid beräkning av oljeavskiljarens kapacitet genom att oljans densitet kan bortses från.

carwash Neutrapro Neutrapro öppen

 ____________________________________

 

NEUTRAtwin förbehandlingstank framtagen för recirkulerande vattenrening samt som föravskiljare
Med integrerad slamfång.

- Lämplig även då extra oljevolym önskas före EN858 oljeavskiljare
- Ytterligare håltagning kan med fördel göras i fabrik
- Lämplig vid biologiska reningsverk.

Neutrapre    

 ____________________________________

 

NEUTRAmax Oljeavskiljare mark kombinerad Klass 2 och 1 enligt EN858
Med integrerad slamfång.

NEUTRAmax har koalescensfiltret extra skyddat
i kammaren för slam/skum.
Hög lagringsvolym lämplig vid tex bensinstationer etc.
Låg bygghöjd.

Kombinerad klass 1 och 2 ger fördelar vid beräkning av oljeavskiljarens kapacitet genom att oljans densitet kan bortses från.

neutra_ventil  

 

 _______________________________________

     

     Klass 1 - Oljeavskiljare för inomhusmontage

        NEUTRAsteel 

Typgodkänd enligt EN858 samt DIN 1999-100 Oljeavskiljare med automatiskt stängande utloppsventil. I rostfritt utförande material 1.4301.
3, 6 och 10 l/s alla med koalescensfilter och klass 1.
Kombineras ofta med slamavskiljare antingen i rostfritt eller
i polypropylen som kan skräddarsys.

Neutrasteel_vagg_lg Neutrasteel
Neutrasteel OA

 ________________________________________

 

AWAS HI 1999 Underhållsfri klass 1
Med separat uppsamling av oljan.

Universal oljeavskiljare enligt EN858
Vår toppmodell, oljan samlas upp i valfritt kärl som placeras vid sidan om oljeavskiljaren. 1,5 till 10 liter per sekund.

  hi-1999 HI_1999_Ng_3_ovanvy_1

____________________________________

 

  Klass 1 - med eller utan fördelningsbrunn

 

Med inbyggd slamavskiljare och provtagningsmöjlighet

NEUTRApass

Eller system med fördelningsbrunn baserade kring NEUTRAstar eller NEUTRAcom

Avskiljare med integrerad bypass funktion.
Från 6 liter per sekund upp till totalt 200 liter/s.
Det första regnet spolar bort oljan som renas med klass 1
När regnet och flödet ökar leds vattnet förbi avskiljaren
Med separat fördelningsbrunn kan större system offereras
Kontakta oss för projekteringsråd.

Neutrapass neutrapas_brunn  
 
 

____________________________________

 

by-pass Klass1 utan fördelningsbrunn


AWAS GALAXY SK1905

Avskiljare med integrerad bypass funktion.
Med AWAS GALAXY SK1905 UPP till 1600 liter/s i en brunn
Det första regnet spolar bort oljan som renas med klass 1
När regnet och flödet ökar leds vattnet förbi avskiljaren.
Med separat fördelningsbrunn kan större system offereras
Kontakta oss för projekteringsråd.

galaxie-1905-sk-invandig galaxie-1905-sk-einbau

____________________________________

 

Klass 1 - utan koalascensmaterial

Oljeavskiljare för mark underhållsfri med inbyggd slamavskiljare

GALAXY 1902 Klass 1 Enligt EN858

Vortexprincip - underhållsfri 3-30 liter/sekund
Självrengörande extremt lågt underhåll
Oljan lagras på ytan.

awas_logo oljeavskiljare_1  

 ______________________________________

GALAXY 2002 klass 1 Enligt EN858

Vortexprincip, underhållsfri, inget filter.
Självrengörande
Oljan samlas upp i separat utrymme
Kapacitet från 3 liter/sekund till 30liter/sekund
Parallellmontage 40-150 l / sekund.

awas_logo oljeavskiljare_1 Galaxy_pressrelease
 


 

 

Oljeavskiljare Klass 2 

Underhållsfria utan slamavskiljare

NEUTRAplus oljeavskiljare mark Klass 2 Enligt EN858

Inget koalescensfilter.
Ingen slamvolym
Självstängande ventil på utlopp.
3-40 liter/s

Neutraplus_k2  

 

NEUTRAsub oljeavskiljare för mark klass 2 med inbyggt slamfång

NEUTRAsub Klass 2 Enligt EN858

Inget koalescensfilter
Slamvolym 650 till 6000 liter
3 till 30 l/s
I övrigt lika med Neutraplus

NEUTRAsub  
  
Copyright © 2009 Reningssystem i Sverige AB.