Oljeavskiljare för markinstallation

NeutraCom, klass 1/SS-EN 858 • Standardavskiljare, det självklara valet för tex bensinstationer, verkstäder och manuella tvättanläggningar • Kapacitet från 3 till 20 liter/sekund • Lättåtkomlig vid inspektion/slamsugning • Stor oljelagringskapacitet • Koalescensfilter med låg vikt-enkelt att rengöra
NeutraPro, klass 1 och 2/SS-EN 858 • Mycket effektiv med hög reningsgrad, lämplig för tvättanläggningar/tuffa förhållanden • Kombinerad klass 1 och 2 fördelaktigt vid kapacitetsberäkning • Lättåtkomlig vid inspektion/slamsugning • Kompakt design med låg bygghöjd
NeutraSpin, klass 1/SS-EN 858 • Filterlös klass 1 avskiljare med självrengörande koalescensenhet • Minimalt underhåll • Inrede i rostfritt stål • Optimal för verksamheter med stora slamvolymer
NeutraStar, klass 1/SS-EN 858 • Välbeprövad standardavskiljare utan slamdel • Låg bygghöjd • Lättåtkomligt koalescensfilter • Kapacitet från 3 till 100 liter/sekund • Lämplig för by-pass system
Galaxy 2002, klass 1/SS-EN 858
Galaxy SK1902, klass 1/SS-EN 858
Galaxy SK1905, by-pass, klass 1/SS-EN 858
NeutraCheck provtagningsbrunn
NeutraMax, klass 1/SS-EN 858
NeutraPass, by-pass, klass 1/SS-EN 858
NeutraPrim, klass 1/SS-EN 858
NeutraPrim, klass 1/SS-EN 858
NeutraSub, klass 2/SS-EN 858