Automatisk storleksberäkning av oljeavskiljare

Fyll i uppgifterna och klicka på knappen "Beräkna vattenflödet" för att
få underlag till dimensionering/ storlek på oljeavskiljare.

Projektnamn:
Projektör:
Datum:
   
1. Hårdgjord upptagningsyta (kvadratmeter):
Hårdgjord upptagningsyta under skärmtak halveras.
kvadratmeter
2. Fördröjningsfaktor:
Multiplicering med fördröjningsfaktor kan
användas för hårdgjorda ytor, tex asfalt.
Normal faktor för asfalt: 0,8 till 0,9.
3. Regnmängd per sekund och kvadratmeter:
Normal regnmängd för ytor mindre än 10 000
kvadratmeter är ca 0,013 liter/sekund.
Ovanstående punkter 1-3 används vid beräkning av flöden från dagvatten ytor.
   
Antal tappställen:  
4. 1/2 tums ventil:
5. 3/4 tums ventil:
6. 1 tums ventil:
   
7. Antal tvättaggregat, typ portaltvättar:
8. Antal manuella högtryckstvättar:
   
9. Innehåller vattnet rengöringsmedel:
   
10. Densitet på olja som skall avskiljas:
   
 
   
Beräknat vattenflöde som oljeavskiljaren bör dimensioneras för:
   
Egna noteringar:
   
OBS! Beräkningen ska ses som ett stöd för val av storlek på oljeavskiljare. Det är oftast den lokala myndigheten som ger slutgiltigt godkännande. Formeln för beräkningen utgår från standarden EN 858, del 2.
     
Reningssystem i Sverige AB www.reningssystem.nu Tel: 08-570 314 50