Okvista bussdepå

Ny lösning med metallfilter på Okvista bussdepå

Vid Okvista bussdepå (SL) i Vallentuna hade man noterat höga halter av metaller och kolväten från bussuppställningsytans reningsanläggning. Läckage av glykol från bussarnas förvärmesystem var också problematiskt.

Det konstaterades att den gamla reningsanläggningen, som bestod av ett fördröjningsmagasin med stenkista under parkeringsytan och en oljeavskiljare i pehd, behövde bytas ut.

Utifrån platsens förutsättningar och krav på rening av bussuppställningsytan tog Reningssystem i Sverige tillsammans med utföraren Rosenqvist Entreprenad AB fram en ny lösning för att åtgärda tidigare problem.

ViaGard_Okvista

Den nya lösningen består av en by-pass brunn följd av en lamellslamavskiljare ViaTube 18R38, oljeavskiljare NeutraStar 30 liter/sekund och som extra säkerhet ett vattenskydds-/metallfilter ViaGard 6000 som är fylld med sorptions-/filtermassa.

ViaGuard_Okvista invändigt

Den nyinstallerade reningsanläggningen vid Okvista bussdepå med by-pass brunn och vattenskydds-/metallfilter kommer troligen att nå den högsta reningsgrad som är möjlig för rening av dagvatten från uppställnings-/parkeringsytor.

ViaGard systemet är testat i Österrike och Tyskland och mycket goda resultat har uppnåtts avseende funktion och kvalitet.

April 2019

Våra oljeavskiljare för markinstallation
https://www.reningssystem.nu/produkter/oljeavskiljare/mark

Leasa oljeavskiljare

Vi kan erbjuda leasing när ditt företag behöver investera i utrustning för oljeavskiljare. Företagets likviditet påverkas inte vid leasing eftersom du hyr utrustningen och slipper betala en kontantinsats.  Avtal tecknas mellan ditt företag och leasingföretaget och du betalar en månadsavgift för att använda utrustningen. När avtalstiden är slut kan du välja att antingen köpa utrustningen eller förlänga leasingavtalet.

Oljeavskiljare NeutraSteel

Vill du veta mer om leasing och hur vi kan hjälpa dig vid köp av oljeavskiljare – kontakta oss!

Mejla mailto:info@reningssystem.nueller ring 08-570 314 50

Våra oljeavskiljare https://www.reningssystem.nu/produkter/oljeavskiljare

Läs mer om finansiell leasing hos vår leasingpartner https://www.leasepro.se/tjanster/finansiell-leasing/

Nya by-passystem på SL:s bussdepåer

By-passystem SL

Under hösten/vintern har Storstockholms Lokaltrafik (SL) bytt ut ett antal oljeavskiljare på bussdepåer runt om i Stockholmsregionen. De totalt sex nya system Reningssystem i Sverige AB har levererat är moderna by-pass lösningar för hantering av stora mängder dagvatten. Största ytan bland dessa installationer har en kapacitet för 80.000 kvadratmeter. Entreprenör för installationerna har varit Rosenquist Entreprenad AB.

Januari 2019

Egenkontrollutrustning NeutraTool för oljeavskiljare

Var 6:e månad ska du som är verksamhetsutövare kontrollera:

 • Oljeskiktets tjocklek
 • Slammets tjocklek
 • Larmets funktion
 • Koalesatorns funktion

Därför har vi satt ihop ett paket med verktyg för egenkontroll. Med NeutraTool kontrollerar du tjocklek på olje- och slamskikt i din avskiljare.

Hämta Produktblad NeutraTool

Oljeskiktsmätarrör

Vi erbjuder nu rabatterat paketpris vid köp av både oljeskiktsmätarrör (artikelnummer 10068) och teleskopstav med slamdisk (artikelnummer 10064)

Paketpris 2.979 SEK (moms och fraktkostnad tillkommer)

Mejla din order av NeutraTool till order@reningssystem.nu eller ring 08-570 314 50

Läs om egenkontroll hos Naturvårdsverket Faktaskrift oljeavskiljare

NeutraSpin – oljeavskiljare för tuffa driftförhållanden

NeutraSpin är en ny typ av oljeavskiljare för tuffa driftförhållanden utvecklad av det tyska företaget Mall Umweltsysteme. Avskiljaren består av ett inlopps- och ett utloppsparti placerat i en gjuten betongbehållare utan skarvar. Inredningen är utförd i rostfritt. Avskiljaren arbetar med koalescensteknik vilket innebär att det inte behövs något separat filter.

Den filterlösa koalescenstekniken innebär att skötsel och underhåll kan minimeras och att driftsäkerheten är mycket hög.

NeutraSpin är särskilt lämplig för verksamheter med stora slammängder, tex biovärme- och sopsorteringsanläggningar, men fungerar också utmärkt för tvättanläggningar och bensinstationer.

Avskiljaren har blivit vår mest sålda under det senaste året och våra kunder framhåller särskilt det minimala behovet av skötsel och underhåll.

Fakta NeutraSpin

 • Filterlös klass 1 oljeavskiljare
 • Självrengörande koalescensenhet
 • Integrerad slamdel
 • Typgodkänd enligt EN 858
 • Finns i storlek från 3 till 30 liter per sekund
 • Stabil inredning i rostfritt
 • Automatiskt stängande utloppsventil

Kontakta oss gärna för mer information!

Ladda ner Datablad på pdf
Ladda ner Produktblad på pdf

3D_NeutraSpin_1

Södra Cell Värö – reningsanläggning till tankstation

Till Södra Cell Värö (Värö bruk) i Varbergs kommun har Reningssystem i Sverige levererat en komplett anläggning för rening av regnvatten och dieselspill från anläggningens tankstation för timmerbilar.

Tankstationen har ett reningssystem som består av nödstoppsbrunn NeutraBloc, NeutraPro oljeavskiljare klass 1 och 2 samt metallfilter ViaPlus. Systemet har en mycket hög reningskapacitet, med metallfiltret ViaPlus reduceras tex utsläpp av kolväten med upp till 99% och zink med upp till 89%.

Södra Cell Värö är ett massabruk som bla producerar högkvalitativ pappersmassa, grön el, fjärrvärme och biobränsle. I fabriken produceras 700 000 ton pappersmassa och 1,6 TWh energi per år.

Januari 2018

Hedin Bil – nya anläggningar med oljeavskiljare

Hedin Bil, Segeltorp-Stockholm

 

Till Hedin Bil och de nybyggda anläggningarna i Stockholm-Segeltorp och Bilvaruhuset Halmstad har Reningssystem i Sverige levererat oljeavskiljare för att hantera verksamhetens olja, slam och dagvatten.

För verkstaden i Stockholm valdes ett avskiljarsystem bestående av oljeavskiljare NeutraStar tillsammans med slamavskiljare NeutraSed. Anläggningen i Halmstad valde NeutraStar för dagvattenhantering och för verkstaden NeutraCom. Anläggningarnas olika behov och förutsättningar (grundvattennivå, bygghöjd, etc) kunde tillgodoses genom systemens flexibilitet och goda kombinationsmöjligheter.

 

Hedin Bil, Halmstad

Flexibiliteten och kombinationsmöjligheten i våra produkter ger oss möjlighet att ta fram en skräddarsydd lösning som uppfyller kundens behov!

Länk till Produktmeny

 

Oktober 2017

 

NCC Construction Sverige AB, avfallsanläggning Moskogen

 

 

Till NCC Construction Sverige AB och avfallsanläggningen Moskogen i Kalmar har Reningssystem i Sverige levererat ett by-pass system med kapacitet på 200 liter/sekund samt oljeavskiljare NeutraStar, 40 liter/sekund.

Avfallsanläggningen i Moskogen är en modern behandlings- och återvinningsanläggning som drivs av Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR). Anläggningen tar årligen emot ca 65 000 ton avfall från Kalmarsundsregionens fem kommuner.

Avskiljarsystemet som Reningssystem i Sverige levererat ska avskilja oljor ur dagvattnet från avfallsanläggningens hårdgjorda ytor, cirka 18 000 kvm.

Länk till Produktblad NeutraStar (pdf)

Augusti 2017

 

Dagvattenfilter ViaPlus

ViaPlus är ett filtersystem för hantering av metaller och kolföreningar från exempelvis parkeringsytor och vägar

 

 

ViaPlus finns i två storlekar med kapacitet från 500 till 3 000 kvm. Systemet har utöver en hydrocyklon en inbyggd filterkassett som lagrar den lösta metallen i porer i filtermaterialet. Filtret har en hållbarhet på fyra år.

Resultat från tester utförda vid det Tyska institutet för Byggteknik (DIBt) visar att reningsgraden för ViaPlus når upp till:

 • Suspenderade ämnen 93 %
 • Mineral kolväten (oljor) 99 %
 • Koppar, upplöst (Cu) 90 %
 • Zink, upplöst (Zn) 89 %

 ViaPlus är lämpligt för:

 • Dagvattenhantering, även med bypass-funktion
 • Parkeringsplatser
 • Anläggningar där det ställs höga krav på renat vattnet

Länk till Installation och skötsel Metallfilter ViaPlus