Tillbehör, reservdelar och vattenreningskemikalier

I vårt stora sortiment av tillbehör och reservdelar hittar du bland annat:

-Utrustning för egenkontroll

-Larm, hängnivåvakter

-Påsfilter

-Koalescensfilter, både standard- och specialmått

-Pumpar

-Bufferttankar

-Avloppspumpstationer

-Blandningsstationer för kemikalier

-Vattenreningskemikalier

Mer information https://www.reningssystem.nu/produkter/ovriga-produkter


Hör av er till oss så hjälper vi er hitta rätt produkter!

info@reningssystem.nu

08-570 314 50


Vi hjälper dig med dina frågor! Funderar du över vilken storlek på oljeavskiljare som är lämplig för just din verksamhet eller på kostnad för olika avskiljare? Vi hjälper dig från start till mål med alla frågor kring ditt behov av vattenrening. Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig!

Traktor Nord i Nykvarn

Traktor Nord AB bygger en ny anläggning i Nykvarn, Sörmland. Anläggningen skall bland annat serva traktorer och jordbruksredskap.

Till verkstad och tvätthall har Traktor Nord valt att investera i den underhållsfria oljeavskiljaren NeutraSpin. NeutraSpin är en unik och typgodkänd klass 1 oljeavskiljare utan koalscensfilter. Den filterlösa modellen innebär mindre underhåll och säkrare drift eftersom inga driftstörningar uppstår på grund av eftersatt rengöring.

Oljeavskiljaren har en kapacitet på 15 liter per sekund och en slamvolym på 3000 liter. För att förbereda för eventuellt ökade krav på rening har Traktor Nord också installerat en bufferttank på 5000 liter efter oljeavskiljaren. Bufferttanken kan sedan anslutas till ett reningsverk. Att ligga steget före och planera för framtida behov är ett smart och kostnadseffektivt drag!

Läs mer om NeutraSpin https://www.reningssystem.nu/produkter/oljeavskiljare/mark

Juli 2019

Egenkontrollutrustning NeutraTool för oljeavskiljare

Var 6:e månad ska du som är verksamhetsutövare kontrollera:

  • Oljeskiktets tjocklek
  • Slammets tjocklek
  • Larmets funktion
  • Koalesatorns funktion

Med NeutraTool kontrollerar du tjocklek på olje- och slamskikt i din avskiljare.

Hämta Produktblad NeutraTool

Oljeskiktsmätarrör

Erbjudande: köp både oljeskiktsmätarrör (artikelnummer 10068) och teleskopstav med slamdisk (artikelnummer 10064) till rabatterat pris!

Paketpris 3.400 SEK (moms och fraktkostnad tillkommer)

Mejla din order av NeutraTool till order@reningssystem.nu eller ring 08-570 314 50

Läs mer om egenkontroll hos Naturvårdsverket Faktaskrift oljeavskiljare