Okvista bussdepå

Ny lösning med metallfilter på Okvista bussdepå

Vid Okvista bussdepå (SL) i Vallentuna hade man noterat höga halter av metaller och kolväten från bussuppställningsytans reningsanläggning. Läckage av glykol från bussarnas förvärmesystem var också problematiskt.

Det konstaterades att den gamla reningsanläggningen, som bestod av ett fördröjningsmagasin med stenkista under parkeringsytan och en oljeavskiljare i pehd, behövde bytas ut.

Utifrån platsens förutsättningar och krav på rening av bussuppställningsytan tog Reningssystem i Sverige tillsammans med utföraren Rosenqvist Entreprenad AB fram en ny lösning för att åtgärda tidigare problem.

ViaGard_Okvista

Den nya lösningen består av en by-pass brunn följd av en lamellslamavskiljare ViaTube 18R38, oljeavskiljare NeutraStar 30 liter/sekund och som extra säkerhet ett vattenskydds-/metallfilter ViaGard 6000 som är fylld med sorptions-/filtermassa.

ViaGuard_Okvista invändigt

Den nyinstallerade reningsanläggningen vid Okvista bussdepå med by-pass brunn och vattenskydds-/metallfilter kommer troligen att nå den högsta reningsgrad som är möjlig för rening av dagvatten från uppställnings-/parkeringsytor.

ViaGard systemet är testat i Österrike och Tyskland och mycket goda resultat har uppnåtts avseende funktion och kvalitet.

April 2019

Våra oljeavskiljare för markinstallation
https://www.reningssystem.nu/produkter/oljeavskiljare/mark

Leasa oljeavskiljare

Vi kan erbjuda leasing när ditt företag behöver investera i utrustning för oljeavskiljare. Företagets likviditet påverkas inte vid leasing eftersom du hyr utrustningen och slipper betala en kontantinsats.  Avtal tecknas mellan ditt företag och leasingföretaget och du betalar en månadsavgift för att använda utrustningen. När avtalstiden är slut kan du välja att antingen köpa utrustningen eller förlänga leasingavtalet.

Oljeavskiljare NeutraSteel

Vill du veta mer om leasing och hur vi kan hjälpa dig vid köp av oljeavskiljare – kontakta oss!

Mejla mailto:info@reningssystem.nueller ring 08-570 314 50

Våra oljeavskiljare https://www.reningssystem.nu/produkter/oljeavskiljare

Läs mer om finansiell leasing hos vår leasingpartner https://www.leasepro.se/tjanster/finansiell-leasing/