Okvista bussdepå

Ny lösning med metallfilter på Okvista bussdepå

Vid Okvista bussdepå (SL) i Vallentuna hade man noterat höga halter av metaller och kolväten från bussuppställningsytans reningsanläggning. Läckage av glykol från bussarnas förvärmesystem var också problematiskt.

Det konstaterades att den gamla reningsanläggningen, som bestod av ett fördröjningsmagasin med stenkista under parkeringsytan och en oljeavskiljare i pehd, behövde bytas ut.

Utifrån platsens förutsättningar och krav på rening av bussuppställningsytan tog Reningssystem i Sverige tillsammans med utföraren Rosenqvist Entreprenad AB fram en ny lösning för att åtgärda tidigare problem.

ViaGard_Okvista

Den nya lösningen består av en by-pass brunn följd av en lamellslamavskiljare ViaTube 18R38, oljeavskiljare NeutraStar 30 liter/sekund och som extra säkerhet ett vattenskydds-/metallfilter ViaGard 6000 som är fylld med sorptions-/filtermassa.

ViaGuard_Okvista invändigt

Den nyinstallerade reningsanläggningen vid Okvista bussdepå med by-pass brunn och vattenskydds-/metallfilter kommer troligen att nå den högsta reningsgrad som är möjlig för rening av dagvatten från uppställnings-/parkeringsytor.

ViaGard systemet är testat i Österrike och Tyskland och mycket goda resultat har uppnåtts avseende funktion och kvalitet.

April 2019

Våra oljeavskiljare för markinstallation
https://www.reningssystem.nu/produkter/oljeavskiljare/mark

Nya by-passystem på SL:s bussdepåer

By-passystem SL

Under hösten/vintern har Storstockholms Lokaltrafik (SL) bytt ut ett antal oljeavskiljare på bussdepåer runt om i Stockholmsregionen. De totalt sex nya system Reningssystem i Sverige AB har levererat är moderna by-pass lösningar för hantering av stora mängder dagvatten. Största ytan bland dessa installationer har en kapacitet för 80.000 kvadratmeter. Entreprenör för installationerna har varit Rosenquist Entreprenad AB.

Januari 2019

Södra Cell Värö – reningsanläggning till tankstation

Till Södra Cell Värö (Värö bruk) i Varbergs kommun har Reningssystem i Sverige levererat en komplett anläggning för rening av regnvatten och dieselspill från anläggningens tankstation för timmerbilar.

Tankstationen har ett reningssystem som består av nödstoppsbrunn NeutraBloc, NeutraPro oljeavskiljare klass 1 och 2 samt metallfilter ViaPlus. Systemet har en mycket hög reningskapacitet, med metallfiltret ViaPlus reduceras tex utsläpp av kolväten med upp till 99% och zink med upp till 89%.

Södra Cell Värö är ett massabruk som bla producerar högkvalitativ pappersmassa, grön el, fjärrvärme och biobränsle. I fabriken produceras 700 000 ton pappersmassa och 1,6 TWh energi per år.

Januari 2018

Hedin Bil – nya anläggningar med oljeavskiljare

Hedin Bil, Segeltorp-Stockholm

 

Till Hedin Bil och de nybyggda anläggningarna i Stockholm-Segeltorp och Bilvaruhuset Halmstad har Reningssystem i Sverige levererat oljeavskiljare för att hantera verksamhetens olja, slam och dagvatten.

För verkstaden i Stockholm valdes ett avskiljarsystem bestående av oljeavskiljare NeutraStar tillsammans med slamavskiljare NeutraSed. Anläggningen i Halmstad valde NeutraStar för dagvattenhantering och för verkstaden NeutraCom. Anläggningarnas olika behov och förutsättningar (grundvattennivå, bygghöjd, etc) kunde tillgodoses genom systemens flexibilitet och goda kombinationsmöjligheter.

 

Hedin Bil, Halmstad

Flexibiliteten och kombinationsmöjligheten i våra produkter ger oss möjlighet att ta fram en skräddarsydd lösning som uppfyller kundens behov!

Länk till Produktmeny

 

Oktober 2017

 

NCC Construction Sverige AB, avfallsanläggning Moskogen

 

 

Till NCC Construction Sverige AB och avfallsanläggningen Moskogen i Kalmar har Reningssystem i Sverige levererat ett by-pass system med kapacitet på 200 liter/sekund samt oljeavskiljare NeutraStar, 40 liter/sekund.

Avfallsanläggningen i Moskogen är en modern behandlings- och återvinningsanläggning som drivs av Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR). Anläggningen tar årligen emot ca 65 000 ton avfall från Kalmarsundsregionens fem kommuner.

Avskiljarsystemet som Reningssystem i Sverige levererat ska avskilja oljor ur dagvattnet från avfallsanläggningens hårdgjorda ytor, cirka 18 000 kvm.

Länk till Produktblad NeutraStar (pdf)

Augusti 2017

 

Reningsverk i SL:s Hammarbydepå

 

hammarbydepan-slI Johanneshov i Stockholm ligger en av SL:s verkstads- och underhållshallar, Hammarbydepån. Efter flytt av verksamhet som tidigare bedrevs i Slakthusområdet har depån byggts ut och hanterar nu underhåll av fordon och anläggningar för Stockholms tunnelbana. Depån invigdes i maj 2016. På bilden ses depån med den nya hallen till vänster.

 

 

 

awas-ch800-hammarbydepan

För rening av verkstadsvattnet i Hammarbydepån har Reningssystem i Sverige levererat ett reningsverk från AWAS, modell CH800 (bild till höger). Reningsverket jobbar med batchvis rening och har en mycket bra förmåga att hantera vatten med varierande pH-värde och föroreningsgrad. Som komplement till reningsverket har ett filtersteg införts för att ytterligare sänka metallhalten i vattnet vilken kan vara mycket hög för denna typ av verksamhet. På depåområdet har också oljeavskiljare av modell Neutracom med slamavskiljare installerats.

Reningsverket i Hammarbydepån är det elfte i ordningen som Reningssystem i Sverige haft förmånen att leverera till SL. Det första reningsverket togs i drift 1998 och har sedan dess renat många tusen liter vatten!

Rening av kylvatten hos Sandvik Materials Technology

logga-sandvik

Sandvik Materials Technology utvecklar och tillverkar produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar för krävande miljöer samt produkter och system för industriell värmning.

Till produktionsanläggningen i Sandviken har Reningssystem i Sverige levererat ett system för att rena vattnet i anläggningens kylvattenbassäng från olja.

anlaggning-sandviken

På bilden till höger ses oljeavskiljare i förgrunden och kylvattenbassängen i bakgrunden,

Systemet är konstruerat så att vattnet från kylvattenbassängens yta pumpas med Vortex-pumpar till två föravskiljare av modell Mall NeutraTwin. Därefter leds vattnet genom oljeavskiljare av typ Galaxy 2002 (kapacitet om 20 liter per sekund). Oljan tappas av automatiskt och samlas i en separat oljetank som rymmer 10 m3. Det oljefria vattnet leds tillbaka till kylvattenbassängen för att återanvändas i tillverkningsprocessen. Systemet driftsattes under sommaren 2016.

insida-galaxy-2002-sandviken

Bilden till vänster visar insidan av oljeavskiljaren Galaxy 2002.

Hämta datablad för Galaxy 2002, klicka här  https://www.reningssystem.nu/images/stories/pdf/Datablad_Galaxy_2002.pdf

Hämta beskrivningstext för Galaxy 2002, klicka här https://www.reningssystem.nu/images/stories/pdf/beskrivningstext/Beskrivning_2002.pdf

Storstockholms lokaltrafik

SL

Storstockholms lokaltrafik har låtit installera ett reningsverk Awas Flot3500B. Det nya reningsverket skall rena verkstadsvatten samt smältvatten från pendeltåg i Södertäljedepån. SL behövde mer kapacitet i depån pga av att numera skall vattnet från hela hallen renas inklusive smältvatten. Tidigare renades enbart verkstadsvattnet. Det nya reningsverket kan även användas vid återvinning av tvättvatten samt är även mycket bra att rena svåra emulsioner.

Reningsverket har bufferttankar på totalt 20 m3 för att jämna ut eventuell ojämn belastning på verket. Det utnyttjar mikroflotation och har en kapacitet på upp till 3500l/h.

Reningsverket är tänkt att främst vara i drift under vinterhalvåret då det skall hjälpa det befintliga Awas CH800 reningsverket som levererades av oss under 2009.

flot-3500-SL-sodert

Försvaret

fmv

Rening – Awas
Reningsanläggning för rening av tvättvatten från Containertvätt installerad och i driftsatt på Försvarets nybyggda material och centrallager i Arboga. Anläggningen är av typen mikroflotation med en kapacitet av 3500 liter per timme. Modell Awas Flot 3500.

Flot3500_FMCL

 

Reningsverk Svetruck

svetruck_ref

Reningsverk AWAS CH800
På Svetruck i Ljungby har vi installerat ett reningsverk för deras tvättvatten från deras manuella tvättplatser. Reningsverket har en kapacitet av 800 liter / h och jobbar med kemisk fällning.

Svetruck_LG