Rening av kylvatten hos Sandvik Materials Technology

logga-sandvik

Sandvik Materials Technology utvecklar och tillverkar produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar för krävande miljöer samt produkter och system för industriell värmning.

Till produktionsanläggningen i Sandviken har Reningssystem i Sverige levererat ett system för att rena vattnet i anläggningens kylvattenbassäng från olja.

anlaggning-sandviken

På bilden till höger ses oljeavskiljare i förgrunden och kylvattenbassängen i bakgrunden,

Systemet är konstruerat så att vattnet från kylvattenbassängens yta pumpas med Vortex-pumpar till två föravskiljare av modell Mall NeutraTwin. Därefter leds vattnet genom oljeavskiljare av typ Galaxy 2002 (kapacitet om 20 liter per sekund). Oljan tappas av automatiskt och samlas i en separat oljetank som rymmer 10 m3. Det oljefria vattnet leds tillbaka till kylvattenbassängen för att återanvändas i tillverkningsprocessen. Systemet driftsattes under sommaren 2016.

insida-galaxy-2002-sandviken

Bilden till vänster visar insidan av oljeavskiljaren Galaxy 2002.

Hämta datablad för Galaxy 2002, klicka här  https://www.reningssystem.nu/images/stories/pdf/Datablad_Galaxy_2002.pdf

Hämta beskrivningstext för Galaxy 2002, klicka här https://www.reningssystem.nu/images/stories/pdf/beskrivningstext/Beskrivning_2002.pdf

Storstockholms lokaltrafik

SL

Storstockholms lokaltrafik har låtit installera ett reningsverk Awas Flot3500B. Det nya reningsverket skall rena verkstadsvatten samt smältvatten från pendeltåg i Södertäljedepån. SL behövde mer kapacitet i depån pga av att numera skall vattnet från hela hallen renas inklusive smältvatten. Tidigare renades enbart verkstadsvattnet. Det nya reningsverket kan även användas vid återvinning av tvättvatten samt är även mycket bra att rena svåra emulsioner.

Reningsverket har bufferttankar på totalt 20 m3 för att jämna ut eventuell ojämn belastning på verket. Det utnyttjar mikroflotation och har en kapacitet på upp till 3500l/h.

Reningsverket är tänkt att främst vara i drift under vinterhalvåret då det skall hjälpa det befintliga Awas CH800 reningsverket som levererades av oss under 2009.

flot-3500-SL-sodert

Försvaret

fmv

Rening – Awas
Reningsanläggning för rening av tvättvatten från Containertvätt installerad och i driftsatt på Försvarets nybyggda material och centrallager i Arboga. Anläggningen är av typen mikroflotation med en kapacitet av 3500 liter per timme. Modell Awas Flot 3500.

Flot3500_FMCL

 

Reningsverk Svetruck

svetruck_ref

Reningsverk AWAS CH800
På Svetruck i Ljungby har vi installerat ett reningsverk för deras tvättvatten från deras manuella tvättplatser. Reningsverket har en kapacitet av 800 liter / h och jobbar med kemisk fällning.

Svetruck_LG

Volvo Powertrain

Volvo Powertrain i Skövde

Volvo Powertrain i Skövde har för sitt dagvatten på fabriksområdet beslutat att installera ett större Bypass system.

Systemet består av en fördelningsbrunn en Slamavskiljare Neutrased 10000 samt en oljeavskiljare Neutrastar Klass 1 på 100l/s.

Fördelningsbrunnens uppgift är vid kraftiga regn att leda bort vattnet som överstiger oljeavskiljarens kapacitet till ett bypass rör som går direkt till recipienten.
Entreprenör för projektet är Skanska.

Fördelningsbrunn

Jernhusen Fjällbo

jernhusen_ref_20140929

Jernhusen har på sin depå Fjällbo i Göteborg installerat 2 st större oljeavskiljarsystem med bypass funktion för att hantera dagvatten från 117000 m2 hårdgjorda ytor.

Systemet består av Fördelningsbrunn följt nedströms av en Regulatorbrunn som stryper flödet till Oljeavskiljaren oavsett flöde uppströms. Efter dessa brunnar kommer 2 st Neutrased slamavskiljare och oljeavskiljaren Neutrastar 80l/s respektive 100l/s.

jh_2011001_2jh_2011001Bypassbrunn-100ls

 

Projekt COOP Örebro

cooporebro_oljeavskiljare

Projekt COOP Örebro
Parkeringsyta dagvattenhantering med klass 1 oljeavskiljare Mall Neutrastar samt fettavskiljare modell Neutratip för butiken.

DSC00477_s DSC01504_ss

Möller Bil Audi Örebro

mollerbil

Möller Bil Audi Örebro
Verkstadsbyggnad med Oljeavskiljare Mall Neutracom samt lagringstank Neutrased för golvskurvatten.
Entreprenör för bygget var NCC.

NeutraPro-topp_s DSC01499_s

Boliden

boliden

Utbyggnad rening Awas, Oljeavskiljare Mall samt filterpress.
Reningsanläggning för rening av tvättvatten från Bolidens Malmtruckarna i Aitikgruvan Reningsanläggningen är installerad i Bolidens nya jättelika hall för service och skötsel av malmtruckarna. Anläggningen är av typen mikroflotation med en kapacitet av 2×5000 liter per timme. Modell Awas Flot 5000 B med återvinning av vatten för minskad vatten förbrukning. Till samma anläggning har vi även levererat Mall oljeavskiljare slamavskiljare och golvrännor. Truckarna som skall tvättas har en lastkapacitet av upp till 340 ton och efter deras storlek är anläggningen dimensionerad. I mark ligger det slamlagrings volym av totalt 37 m3, vattenreservoaren för tvätten är totalt 50m3. I anläggningen har vi även installerat Awas nya luftningssystem AROS som under natten luftar vattnet med en kapacitet av 5m3/timme. Den första reningen levererades redan våren 2009 och har under hösten 2010 byggts ut för att få större kapacitet.

Jernhusen Solna

jernhusen_ref

Jernhusen i Hagalund
Jernhusen i Hagalund har köpt 2 st oljeavskiljare från vår mest avancerade modell AWAS Galaxy 1902 Vortex avskiljare. Avskiljarna är av Klass 1 med kapacitet 10 l/s respektive 20 l/s och är i princip underhållsfria. De nya oljeavskiljarna skall avskilja olja från Jernhusens nya verkstadsdepå för snabbtåg i Hagalund Solna.

jer_ref2