Verkstad med oljeavskiljare

Tvätthall-garage med inomhus oljeavskiljare efter kommunkrav

En oljeavskiljare klass 1 installerades i en tvätthall i Stockholm. Utrustningen består av en mindre slamavskiljare och en oljeavskiljare klass1 Neutrasteel 6 liter/sekund. Anläggningen installerades efter kommunens krav på fastighetsägaren att uppgradera verksamheten med en typgodkänd oljeavskiljare.

Den här typen av anläggningar fungerar bra att montera i de flesta garage/verkstäder där det inte går att installera markförlagda avskiljare.

Neutrasteel6_slam300_800

Oljeavskiljare Sortera – hantering av dagvatten

Hantering av dagvatten på Sortera i Haninge

Systemet består av en stor oljeavskiljare, Neutrastar 80 liter/sekund, och två slamavskiljare, Neutrased 6000 liter, och levererades till Sortera av Reningssystem i Sverige hösten 2011.

Avskiljarna hanterar dagvatten från återvinningsanläggningens hårdgjorda sorteringsytor.

Sortera_grupp_beskuren