Okvista bussdepå

Ny lösning med metallfilter på Okvista bussdepå

Vid Okvista bussdepå (SL) i Vallentuna hade man noterat höga halter av metaller och kolväten från bussuppställningsytans reningsanläggning. Läckage av glykol från bussarnas förvärmesystem var också problematiskt.

Det konstaterades att den gamla reningsanläggningen, som bestod av ett fördröjningsmagasin med stenkista under parkeringsytan och en oljeavskiljare i pehd, behövde bytas ut.

Utifrån platsens förutsättningar och krav på rening av bussuppställningsytan tog Reningssystem i Sverige tillsammans med utföraren Rosenqvist Entreprenad AB fram en ny lösning för att åtgärda tidigare problem.

ViaGard_Okvista

Den nya lösningen består av en by-pass brunn följd av en lamellslamavskiljare ViaTube 18R38, oljeavskiljare NeutraStar 30 liter/sekund och som extra säkerhet ett vattenskydds-/metallfilter ViaGard 6000 som är fylld med sorptions-/filtermassa.

ViaGuard_Okvista invändigt

Den nyinstallerade reningsanläggningen vid Okvista bussdepå med by-pass brunn och vattenskydds-/metallfilter kommer troligen att nå den högsta reningsgrad som är möjlig för rening av dagvatten från uppställnings-/parkeringsytor.

ViaGard systemet är testat i Österrike och Tyskland och mycket goda resultat har uppnåtts avseende funktion och kvalitet.

April 2019

Våra oljeavskiljare för markinstallation
https://www.reningssystem.nu/produkter/oljeavskiljare/mark

Nya by-passystem på SL:s bussdepåer

By-passystem SL

Under hösten/vintern har Storstockholms Lokaltrafik (SL) bytt ut ett antal oljeavskiljare på bussdepåer runt om i Stockholmsregionen. De totalt sex nya system Reningssystem i Sverige AB har levererat är moderna by-pass lösningar för hantering av stora mängder dagvatten. Största ytan bland dessa installationer har en kapacitet för 80.000 kvadratmeter. Entreprenör för installationerna har varit Rosenquist Entreprenad AB.

Januari 2019

Södra Cell Värö – reningsanläggning till tankstation

Till Södra Cell Värö (Värö bruk) i Varbergs kommun har Reningssystem i Sverige levererat en komplett anläggning för rening av regnvatten och dieselspill från anläggningens tankstation för timmerbilar.

Tankstationen har ett reningssystem som består av nödstoppsbrunn NeutraBloc, NeutraPro oljeavskiljare klass 1 och 2 samt metallfilter ViaPlus. Systemet har en mycket hög reningskapacitet, med metallfiltret ViaPlus reduceras tex utsläpp av kolväten med upp till 99% och zink med upp till 89%.

Södra Cell Värö är ett massabruk som bla producerar högkvalitativ pappersmassa, grön el, fjärrvärme och biobränsle. I fabriken produceras 700 000 ton pappersmassa och 1,6 TWh energi per år.

Januari 2018

Hedin Bil – nya anläggningar med oljeavskiljare

Hedin Bil, Segeltorp-Stockholm

 

Till Hedin Bil och de nybyggda anläggningarna i Stockholm-Segeltorp och Bilvaruhuset Halmstad har Reningssystem i Sverige levererat oljeavskiljare för att hantera verksamhetens olja, slam och dagvatten.

För verkstaden i Stockholm valdes ett avskiljarsystem bestående av oljeavskiljare NeutraStar tillsammans med slamavskiljare NeutraSed. Anläggningen i Halmstad valde NeutraStar för dagvattenhantering och för verkstaden NeutraCom. Anläggningarnas olika behov och förutsättningar (grundvattennivå, bygghöjd, etc) kunde tillgodoses genom systemens flexibilitet och goda kombinationsmöjligheter.

 

Hedin Bil, Halmstad

Flexibiliteten och kombinationsmöjligheten i våra produkter ger oss möjlighet att ta fram en skräddarsydd lösning som uppfyller kundens behov!

Länk till Produktmeny

 

Oktober 2017

 

NCC Construction Sverige AB, avfallsanläggning Moskogen

 

 

Till NCC Construction Sverige AB och avfallsanläggningen Moskogen i Kalmar har Reningssystem i Sverige levererat ett by-pass system med kapacitet på 200 liter/sekund samt oljeavskiljare NeutraStar, 40 liter/sekund.

Avfallsanläggningen i Moskogen är en modern behandlings- och återvinningsanläggning som drivs av Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR). Anläggningen tar årligen emot ca 65 000 ton avfall från Kalmarsundsregionens fem kommuner.

Avskiljarsystemet som Reningssystem i Sverige levererat ska avskilja oljor ur dagvattnet från avfallsanläggningens hårdgjorda ytor, cirka 18 000 kvm.

Länk till Produktblad NeutraStar (pdf)

Augusti 2017

 

Volvo Powertrain

Volvo Powertrain i Skövde

Volvo Powertrain i Skövde har för sitt dagvatten på fabriksområdet beslutat att installera ett större Bypass system.

Systemet består av en fördelningsbrunn en Slamavskiljare Neutrased 10000 samt en oljeavskiljare Neutrastar Klass 1 på 100l/s.

Fördelningsbrunnens uppgift är vid kraftiga regn att leda bort vattnet som överstiger oljeavskiljarens kapacitet till ett bypass rör som går direkt till recipienten.
Entreprenör för projektet är Skanska.

Fördelningsbrunn

Jernhusen Fjällbo

jernhusen_ref_20140929

Jernhusen har på sin depå Fjällbo i Göteborg installerat 2 st större oljeavskiljarsystem med bypass funktion för att hantera dagvatten från 117000 m2 hårdgjorda ytor.

Systemet består av Fördelningsbrunn följt nedströms av en Regulatorbrunn som stryper flödet till Oljeavskiljaren oavsett flöde uppströms. Efter dessa brunnar kommer 2 st Neutrased slamavskiljare och oljeavskiljaren Neutrastar 80l/s respektive 100l/s.

jh_2011001_2jh_2011001Bypassbrunn-100ls

 

Projekt COOP Örebro

cooporebro_oljeavskiljare

Projekt COOP Örebro
Parkeringsyta dagvattenhantering med klass 1 oljeavskiljare Mall Neutrastar samt fettavskiljare modell Neutratip för butiken.

DSC00477_s DSC01504_ss

Möller Bil Audi Örebro

mollerbil

Möller Bil Audi Örebro
Verkstadsbyggnad med Oljeavskiljare Mall Neutracom samt lagringstank Neutrased för golvskurvatten.
Entreprenör för bygget var NCC.

NeutraPro-topp_s DSC01499_s

Boliden

boliden

Utbyggnad rening Awas, Oljeavskiljare Mall samt filterpress.
Reningsanläggning för rening av tvättvatten från Bolidens Malmtruckarna i Aitikgruvan Reningsanläggningen är installerad i Bolidens nya jättelika hall för service och skötsel av malmtruckarna. Anläggningen är av typen mikroflotation med en kapacitet av 2×5000 liter per timme. Modell Awas Flot 5000 B med återvinning av vatten för minskad vatten förbrukning. Till samma anläggning har vi även levererat Mall oljeavskiljare slamavskiljare och golvrännor. Truckarna som skall tvättas har en lastkapacitet av upp till 340 ton och efter deras storlek är anläggningen dimensionerad. I mark ligger det slamlagrings volym av totalt 37 m3, vattenreservoaren för tvätten är totalt 50m3. I anläggningen har vi även installerat Awas nya luftningssystem AROS som under natten luftar vattnet med en kapacitet av 5m3/timme. Den första reningen levererades redan våren 2009 och har under hösten 2010 byggts ut för att få större kapacitet.