Jernhusen Solna

jernhusen_ref

Jernhusen i Hagalund
Jernhusen i Hagalund har köpt 2 st oljeavskiljare från vår mest avancerade modell AWAS Galaxy 1902 Vortex avskiljare. Avskiljarna är av Klass 1 med kapacitet 10 l/s respektive 20 l/s och är i princip underhållsfria. De nya oljeavskiljarna skall avskilja olja från Jernhusens nya verkstadsdepå för snabbtåg i Hagalund Solna.

jer_ref2

Tvätthall Flink

flink_ref

Oljeavskiljare MALL Inomhus Bromma Stockholm
En oljeavskiljare Neutrasteel på 10 liter per sekund. Installerades i en tvätthall, systemet pumpar upp vatten från en pumpgrop in i en slamavskiljare på ca 1000 l. Från slamavskiljaren leds vattnet via en oljeavskiljaren till en pumpstation. Från pumpstationen pumpas vattnet upp och ut i avlopp.

Flink_steel_10

Tvätthall

tvatt_ref

Oljeavskiljare MALL Inomhus
En oljeavskiljare Neutrasteel på 6liter per sekund. Installerades i en tvätthall, systemet pumpar upp vatten från en pumpgrop via en mindre slamavskiljare. Från slamavskiljaren leds vattnet via en oljeavskiljaren ut i avlopp. Slamavskiljaren placerades ovan Oljeavskiljaren för att spara på utrymme i lokalen.

Neutrasteel6_slam300_800

Sortera

Sortera

Oljeavskiljare MALL
En oljeavskiljare klass 1 Neutrastar 80 l/s med slamavskiljare 2 x 6000 l för avvattning av sorteringsytor I Haninge. Systemet levererades till Sortera för installation hösten 2011.

Sortera_grupp_beskuren

Sita Sverige AB Markservice

Sita

Sita Sverige AB Markservice har låtit installera en Awas Flot 5000I för rening av Oljeblandat vatten från slamsugningsbilar.

I leveransen ingår det filterpress, oljeavskiljare, betongtankar och reningsverk Flot 5000I Anläggningen har installerats i en 40 fots container och har en kapacitet av ca 5m3 /h. Installationen har skett i Vallentuna Löt där Sita bla hanterar oljehaltigt vatten samt skadade jordmassor.

bassang_sita Container_flot_5000_Sita Flot_5000_Sita

CIRCLE K byter ut äldre oljeavskiljare

CIRCLE K har uppdaterat och ersatt äldre oljeavskiljare på bensinstationer i södra Sverige med oljeavskiljare NeutraCom, klass 1. Arbetet utfördes av Bensinteknik i Helsingborg AB.

neutracom_statoil

SL tänker på miljön

Reningssystem i Sverige har under senaste åren levererat flera oljeavskiljare av inomhusmodell till Storstockholms lokaltrafik (SL).

Oljeavskiljarna som är av modell Neutrasteel 3 liter/sekund är placerade inomhus och renar vatten som samlas under rulltrappor och hissar i SLs stationsmiljöer.

SLs ambition är att stationer med behov av rening skall få oljeavskiljare installerade.

stockholm_lokal Neutrasteel-LG

Oljereningsverk vid Boliden AB

I Bolidens Aitik gruva har Reningssystem i Sverige fått förtroendet att installera ett tredje reningsverk

Reningsverket renar vatten från truckverkstaden där det förekommer mycket stora mängder spilloljor. Anläggningen består av två uppehållstankar om 10 m3 samt en Galaxy oljeavskiljare med urskiljning av olja till separat tank.

I övrigt består systemet av ett reningsverk AWAS Flot 5000 I och en filterpress för slam och har en kapacitet upp till 5000 liter per timme.

aitik2 aitik3 aitik1

SUEZ Recycling

På SUEZ Recyclings anläggning i Löt, Vallentuna har en komplett reningsanläggning för oljehaltigt vatten installerats

Anläggningen består av reningsverk Awas flot 5000I med microflotation, slamhantering sker med filterpress.
Förbehandling av vatten sker med Awas Galaxy, oljeavskiljare klass 1 med Mall Neutrased oljetank dit den avskiljda oljan leds.

Anläggningen renar vatten från oljeavskiljare runt om i Stockholm och ersätter en ultrafilteranläggning.

Bassäng och container
Bassäng och container
Container med reningsverk
Container med reningsverk
Reningsverk Flot 5000I
Reningsverk Flot 5000I

Boliden renar malmtruckarna

Utbyggnad reningsanläggning för rening av tvättvatten från Bolidens Malmtruckar
Rening Awas, Oljeavskiljare Mall

Reningsanläggningen är installerad i Bolidens nya jättelika hall för service och skötsel av malmtruckarna i Aitikgruvan. Anläggningen är av typen mikroflotation med en kapacitet av 2×5000 liter per timme med en extra stor vatten reservoar om 30m3. Modell Awas Flot 5000 B med återvinning av vatten för minskad vatten förbrukning. Till samma anläggning har vi även levererat Mall oljeavskiljare slamavskiljare och golvrännor.

2xflot_lg Dagbrtt__lg Truck_230T_lg