Projekt COOP Örebro

cooporebro_oljeavskiljare

Projekt COOP Örebro
Parkeringsyta dagvattenhantering med klass 1 oljeavskiljare Mall Neutrastar samt fettavskiljare modell Neutratip för butiken.

DSC00477_s DSC01504_ss

Möller Bil Audi Örebro

mollerbil

Möller Bil Audi Örebro
Verkstadsbyggnad med Oljeavskiljare Mall Neutracom samt lagringstank Neutrased för golvskurvatten.
Entreprenör för bygget var NCC.

NeutraPro-topp_s DSC01499_s

Boliden

boliden

Utbyggnad rening Awas, Oljeavskiljare Mall samt filterpress.
Reningsanläggning för rening av tvättvatten från Bolidens Malmtruckarna i Aitikgruvan Reningsanläggningen är installerad i Bolidens nya jättelika hall för service och skötsel av malmtruckarna. Anläggningen är av typen mikroflotation med en kapacitet av 2×5000 liter per timme. Modell Awas Flot 5000 B med återvinning av vatten för minskad vatten förbrukning. Till samma anläggning har vi även levererat Mall oljeavskiljare slamavskiljare och golvrännor. Truckarna som skall tvättas har en lastkapacitet av upp till 340 ton och efter deras storlek är anläggningen dimensionerad. I mark ligger det slamlagrings volym av totalt 37 m3, vattenreservoaren för tvätten är totalt 50m3. I anläggningen har vi även installerat Awas nya luftningssystem AROS som under natten luftar vattnet med en kapacitet av 5m3/timme. Den första reningen levererades redan våren 2009 och har under hösten 2010 byggts ut för att få större kapacitet.

Jernhusen Solna

jernhusen_ref

Jernhusen i Hagalund
Jernhusen i Hagalund har köpt 2 st oljeavskiljare från vår mest avancerade modell AWAS Galaxy 1902 Vortex avskiljare. Avskiljarna är av Klass 1 med kapacitet 10 l/s respektive 20 l/s och är i princip underhållsfria. De nya oljeavskiljarna skall avskilja olja från Jernhusens nya verkstadsdepå för snabbtåg i Hagalund Solna.

jer_ref2

Tvätthall Flink

flink_ref

Oljeavskiljare MALL Inomhus Bromma Stockholm
En oljeavskiljare Neutrasteel på 10 liter per sekund. Installerades i en tvätthall, systemet pumpar upp vatten från en pumpgrop in i en slamavskiljare på ca 1000 l. Från slamavskiljaren leds vattnet via en oljeavskiljaren till en pumpstation. Från pumpstationen pumpas vattnet upp och ut i avlopp.

Flink_steel_10

Tvätthall

tvatt_ref

Oljeavskiljare MALL Inomhus
En oljeavskiljare Neutrasteel på 6liter per sekund. Installerades i en tvätthall, systemet pumpar upp vatten från en pumpgrop via en mindre slamavskiljare. Från slamavskiljaren leds vattnet via en oljeavskiljaren ut i avlopp. Slamavskiljaren placerades ovan Oljeavskiljaren för att spara på utrymme i lokalen.

Neutrasteel6_slam300_800

Sortera

Sortera

Oljeavskiljare MALL
En oljeavskiljare klass 1 Neutrastar 80 l/s med slamavskiljare 2 x 6000 l för avvattning av sorteringsytor I Haninge. Systemet levererades till Sortera för installation hösten 2011.

Sortera_grupp_beskuren

Sita Sverige AB Markservice

Sita

Sita Sverige AB Markservice har låtit installera en Awas Flot 5000I för rening av Oljeblandat vatten från slamsugningsbilar.

I leveransen ingår det filterpress, oljeavskiljare, betongtankar och reningsverk Flot 5000I Anläggningen har installerats i en 40 fots container och har en kapacitet av ca 5m3 /h. Installationen har skett i Vallentuna Löt där Sita bla hanterar oljehaltigt vatten samt skadade jordmassor.

bassang_sita Container_flot_5000_Sita Flot_5000_Sita

CIRCLE K byter ut äldre oljeavskiljare

CIRCLE K har uppdaterat och ersatt äldre oljeavskiljare på bensinstationer i södra Sverige med oljeavskiljare NeutraCom, klass 1. Arbetet utfördes av Bensinteknik i Helsingborg AB.

neutracom_statoil

SL tänker på miljön

Reningssystem i Sverige har under senaste åren levererat flera oljeavskiljare av inomhusmodell till Storstockholms lokaltrafik (SL).

Oljeavskiljarna som är av modell Neutrasteel 3 liter/sekund är placerade inomhus och renar vatten som samlas under rulltrappor och hissar i SLs stationsmiljöer.

SLs ambition är att stationer med behov av rening skall få oljeavskiljare installerade.

stockholm_lokal Neutrasteel-LG