Bergendahls Fastighetsförvaltning

I en fastighet på Kungsholmen i Stockholm har Reningssystem i Sverige installerat ett reningsverk hos en privat fastighetsägare, Bergendahls Fastighetsförvaltning.

Slamavskiljare, oljeavskiljare och bufferttank

Reningsverket tar hand om det processvatten som genereras från de olika verksamheterna i fastigheten; bilverkstäder, biltvättar samt garage. Tack vare reningsverkets modulära byggsystem kunde installationen rymmas i ett före detta soprum som byggts om och renoverats inför installationen. Det kompletta reningsverket består av reningsverk (modell Awas CH800), olje- och slamavskiljare, kompressor och utrymme för kemikaliehantering.

Reningsverk Awas CH800

Här kan du läsa om kemisk fällning Vattenrening/kemisk fällning

Produktutbud Oljeavskiljare inomhus

April 2019

Södra Cell Värö – reningsanläggning till tankstation

Till Södra Cell Värö (Värö bruk) i Varbergs kommun har Reningssystem i Sverige levererat en komplett anläggning för rening av regnvatten och dieselspill från anläggningens tankstation för timmerbilar.

Tankstationen har ett reningssystem som består av nödstoppsbrunn NeutraBloc, NeutraPro oljeavskiljare klass 1 och 2 samt metallfilter ViaPlus. Systemet har en mycket hög reningskapacitet, med metallfiltret ViaPlus reduceras tex utsläpp av kolväten med upp till 99% och zink med upp till 89%.

Södra Cell Värö är ett massabruk som bla producerar högkvalitativ pappersmassa, grön el, fjärrvärme och biobränsle. I fabriken produceras 700 000 ton pappersmassa och 1,6 TWh energi per år.

Januari 2018

Dagvattenfilter ViaPlus

ViaPlus är ett filtersystem för hantering av metaller och kolföreningar från exempelvis parkeringsytor och vägar

 

 

ViaPlus finns i två storlekar med kapacitet från 500 till 3 000 kvm. Systemet har utöver en hydrocyklon en inbyggd filterkassett som lagrar den lösta metallen i porer i filtermaterialet. Filtret har en hållbarhet på fyra år.

Resultat från tester utförda vid det Tyska institutet för Byggteknik (DIBt) visar att reningsgraden för ViaPlus når upp till:

  • Suspenderade ämnen 93 %
  • Mineral kolväten (oljor) 99 %
  • Koppar, upplöst (Cu) 90 %
  • Zink, upplöst (Zn) 89 %

 ViaPlus är lämpligt för:

  • Dagvattenhantering, även med bypass-funktion
  • Parkeringsplatser
  • Anläggningar där det ställs höga krav på renat vattnet

Länk till Installation och skötsel Metallfilter ViaPlus


 

Reningsverk i SL:s Hammarbydepå

 

hammarbydepan-slI Johanneshov i Stockholm ligger en av SL:s verkstads- och underhållshallar, Hammarbydepån. Efter flytt av verksamhet som tidigare bedrevs i Slakthusområdet har depån byggts ut och hanterar nu underhåll av fordon och anläggningar för Stockholms tunnelbana. Depån invigdes i maj 2016. På bilden ses depån med den nya hallen till vänster.

 

 

 

awas-ch800-hammarbydepan

För rening av verkstadsvattnet i Hammarbydepån har Reningssystem i Sverige levererat ett reningsverk från AWAS, modell CH800 (bild till höger). Reningsverket jobbar med batchvis rening och har en mycket bra förmåga att hantera vatten med varierande pH-värde och föroreningsgrad. Som komplement till reningsverket har ett filtersteg införts för att ytterligare sänka metallhalten i vattnet vilken kan vara mycket hög för denna typ av verksamhet. På depåområdet har också oljeavskiljare av modell Neutracom med slamavskiljare installerats.

Reningsverket i Hammarbydepån är det elfte i ordningen som Reningssystem i Sverige haft förmånen att leverera till SL. Det första reningsverket togs i drift 1998 och har sedan dess renat många tusen liter vatten!

Rening av kylvatten hos Sandvik Materials Technology

logga-sandvik

Sandvik Materials Technology utvecklar och tillverkar produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar för krävande miljöer samt produkter och system för industriell värmning.

Till produktionsanläggningen i Sandviken har Reningssystem i Sverige levererat ett system för att rena vattnet i anläggningens kylvattenbassäng från olja.

anlaggning-sandviken

På bilden till höger ses oljeavskiljare i förgrunden och kylvattenbassängen i bakgrunden,

Systemet är konstruerat så att vattnet från kylvattenbassängens yta pumpas med Vortex-pumpar till två föravskiljare av modell Mall NeutraTwin. Därefter leds vattnet genom oljeavskiljare av typ Galaxy 2002 (kapacitet om 20 liter per sekund). Oljan tappas av automatiskt och samlas i en separat oljetank som rymmer 10 m3. Det oljefria vattnet leds tillbaka till kylvattenbassängen för att återanvändas i tillverkningsprocessen. Systemet driftsattes under sommaren 2016.

insida-galaxy-2002-sandviken

Bilden till vänster visar insidan av oljeavskiljaren Galaxy 2002.

Hämta datablad för Galaxy 2002, klicka här  https://www.reningssystem.nu/images/stories/pdf/Datablad_Galaxy_2002.pdf

Hämta beskrivningstext för Galaxy 2002, klicka här https://www.reningssystem.nu/images/stories/pdf/beskrivningstext/Beskrivning_2002.pdf

Storstockholms lokaltrafik

SL

Storstockholms lokaltrafik har låtit installera ett reningsverk Awas Flot3500B. Det nya reningsverket skall rena verkstadsvatten samt smältvatten från pendeltåg i Södertäljedepån. SL behövde mer kapacitet i depån pga av att numera skall vattnet från hela hallen renas inklusive smältvatten. Tidigare renades enbart verkstadsvattnet. Det nya reningsverket kan även användas vid återvinning av tvättvatten samt är även mycket bra att rena svåra emulsioner.

Reningsverket har bufferttankar på totalt 20 m3 för att jämna ut eventuell ojämn belastning på verket. Det utnyttjar mikroflotation och har en kapacitet på upp till 3500l/h.

Reningsverket är tänkt att främst vara i drift under vinterhalvåret då det skall hjälpa det befintliga Awas CH800 reningsverket som levererades av oss under 2009.

flot-3500-SL-sodert

Försvaret

fmv

Rening – Awas
Reningsanläggning för rening av tvättvatten från Containertvätt installerad och i driftsatt på Försvarets nybyggda material och centrallager i Arboga. Anläggningen är av typen mikroflotation med en kapacitet av 3500 liter per timme. Modell Awas Flot 3500.

Flot3500_FMCL

 

Reningsverk Svetruck

svetruck_ref

Reningsverk AWAS CH800
På Svetruck i Ljungby har vi installerat ett reningsverk för deras tvättvatten från deras manuella tvättplatser. Reningsverket har en kapacitet av 800 liter / h och jobbar med kemisk fällning.

Svetruck_LG

Oljereningsverk vid Boliden AB

I Bolidens Aitik gruva har Reningssystem i Sverige fått förtroendet att installera ett tredje reningsverk

Reningsverket renar vatten från truckverkstaden där det förekommer mycket stora mängder spilloljor. Anläggningen består av två uppehållstankar om 10 m3 samt en Galaxy oljeavskiljare med urskiljning av olja till separat tank.

I övrigt består systemet av ett reningsverk AWAS Flot 5000 I och en filterpress för slam och har en kapacitet upp till 5000 liter per timme.

aitik2 aitik3 aitik1

SUEZ Recycling

På SUEZ Recyclings anläggning i Löt, Vallentuna har en komplett reningsanläggning för oljehaltigt vatten installerats

Anläggningen består av reningsverk Awas flot 5000I med microflotation, slamhantering sker med filterpress.
Förbehandling av vatten sker med Awas Galaxy, oljeavskiljare klass 1 med Mall Neutrased oljetank dit den avskiljda oljan leds.

Anläggningen renar vatten från oljeavskiljare runt om i Stockholm och ersätter en ultrafilteranläggning.

Bassäng och container
Bassäng och container

Container med reningsverk
Container med reningsverk

Reningsverk Flot 5000I
Reningsverk Flot 5000I