Boliden renar malmtruckarna

Utbyggnad reningsanläggning för rening av tvättvatten från Bolidens Malmtruckar
Rening Awas, Oljeavskiljare Mall

Reningsanläggningen är installerad i Bolidens nya jättelika hall för service och skötsel av malmtruckarna i Aitikgruvan. Anläggningen är av typen mikroflotation med en kapacitet av 2×5000 liter per timme med en extra stor vatten reservoar om 30m3. Modell Awas Flot 5000 B med återvinning av vatten för minskad vatten förbrukning. Till samma anläggning har vi även levererat Mall oljeavskiljare slamavskiljare och golvrännor.

2xflot_lg Dagbrtt__lg Truck_230T_lg

SL renar klottervatten – 100% återvinning

H2O logoVid Storstockholms Lokaltrafiks pendeltågsdepå i Södertälje har Reningssystem i Sverige installerat en anläggning för rening av klottersaneringsvatten. System är uppbyggt kring en indunstare av fabrikat H2O. Indunstaren har en kapacitet på 250 liter/timme. Det renade vattnet återanvänds för avsköljning av tåg efter borttagande av rengöringsmedel och färgrester, reningen sker i ett slutet kretslopp. Systemet togs i drift våren 2010.

Tgdep

indunstare_och_renvatten_station

Verkstad med oljeavskiljare

Tvätthall-garage med inomhus oljeavskiljare efter kommunkrav

En oljeavskiljare klass 1 installerades i en tvätthall i Stockholm. Utrustningen består av en mindre slamavskiljare och en oljeavskiljare klass1 Neutrasteel 6 liter/sekund. Anläggningen installerades efter kommunens krav på fastighetsägaren att uppgradera verksamheten med en typgodkänd oljeavskiljare.

Den här typen av anläggningar fungerar bra att montera i de flesta garage/verkstäder där det inte går att installera markförlagda avskiljare.

Neutrasteel6_slam300_800