Leasa oljeavskiljare

Vi kan erbjuda leasing när ditt företag behöver investera i utrustning för oljeavskiljare. Företagets likviditet påverkas inte vid leasing eftersom du hyr utrustningen och slipper betala en kontantinsats.  Avtal tecknas mellan ditt företag och leasingföretaget och du betalar en månadsavgift för att använda utrustningen. När avtalstiden är slut kan du välja att antingen köpa utrustningen eller förlänga leasingavtalet.

Oljeavskiljare NeutraSteel

Vill du veta mer om leasing och hur vi kan hjälpa dig vid köp av oljeavskiljare – kontakta oss!

Mejla mailto:info@reningssystem.nueller ring 08-570 314 50

Våra oljeavskiljare https://www.reningssystem.nu/produkter/oljeavskiljare

Läs mer om finansiell leasing hos vår leasingpartner https://www.leasepro.se/tjanster/finansiell-leasing/