NeutraTool – utrustning för egenkontroll

Egenkontroll av olje- och slamavskiljare

Om egenkontroll

Som verksamhetsutövare är man ansvarig för att ha rutiner för egenkontroll av olje- och slamavskiljarens funktioner och underhåll [1].

Syftet med egenkontrollen är att kontrollera att olje/slamavskiljaren fungerar som den ska och att inga miljöfarliga ämnen släpps ut.

Enligt standarden SS-EN 858-2 [2] ska följande kontroller göras minst var 6:e månad:

  • Oljeskiktets tjocklek
  • Slammets tjocklek
  • Funktionskontroll av larm
  • Funktionskontroll av koalesator

Utrustning för egenkontroll – NeutraTool

För att underlätta egenkontrollen har vi tagit fram ett utrustningspaket för kontroll av tjocklek på oljeskikt och slam.

Paketet består av:

  • Kontroll av oljeskiktets tjocklek

Oljeskiktsmätarrör, artikelnr 10068, eller

Oljefloater, artikelnr 10055

  • Kontroll av slammets tjocklek

Teleskopstav med slamdisk, artikelnr 10064

Artikelnr 10068
Artikelnr 10055
Artikelnr 10064

 

 

 

 

 

 

 

Klicka här för att ladda ned produktblad för NeutraTool  Egenkontroll NeutraTool

 

[1] Enligt 26 kap 19§ MB samt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll (FVE)

[2] Läs mer om SS-EN 858-2 på http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-8283-3.pdf