Om Reningssystem

Reningssystem i Sverige har funnits sedan 1999 och arbetar med ett brett utbud av olje-, slam- och fettavskiljare samt reningsanläggningar för industriellt avloppsvatten.

Våra produkter håller hög kvalitet och tillverkas i Tyskland och som generalagenter köper vi direkt från fabriken utan fördyrande mellanhänder.

Vi har erfarenhet av alla förekommande reningstekniker, därför kan vi rekommendera den mest optimala och driftsäkra tekniken.

Vår kompetens och kunskap innebär att vi kan skräddarsy en effektiv och säker lösning utifrån kundens specifika behov och krav!

Läs mer om våra leverantörer:

Mall Umweltsysteme (olje-, fett- och slamavskiljare)
AWAS (kemisk fällning, biologisk rening och oljeavskiljare)
H20 (indunstare)