Fettavskiljare för markinstallation

NeutraSept

NEUTRAsedInvändigt ytbehandlad
Typgodkännande nr Z-54.8-178
Utan integrerad slamavskiljare

Ladda ner
Datablad Neutrasept (pdf)

Produktblad_NEUTRASEPT (pdf)
Beskrivningstext Fett i mark (pdf)

NeutraTip

NEUTRApetTypgodkänd EN1825
Kapacitet från 2 till 30 liter/sekund
Invändigt ytbehandlad
Typgodkännande nr Z-54.1-443

Ladda ner
Datablad NEUTRAtip (pdf)

Produktblad_NEUTRATIP (pdf)
Beskrivningstext Fett i mark (pdf)

NeutraTip, PE-klädd

NeutraTip, PE-kläddTypgodkänd EN1825
Kapacitet från 2 till 30 liter/sekund
Klädd invändigt med PE-plast integrerad i betongen
Typgodkännande nr Z-54.1-443

Ladda ner
Datablad Neutratip PE Klädd invändigt (pdf)
Beskrivningstext (pdf)