Dagvattenrening/metallfilter

Dagvattenrening ViaGard

ViaGard är ett komplett system för hantering av förorenat dagvatten. Systemet hanterar de vanligaste föroreningarna som tungmetaller, partikulärt material och olja.

 • Flexibelt system som kan byggas i moduler med tex slam/oljeavskiljare, provtagningsbrunn och by-pass funktion
 • Mycket lämpligt för dagvatten från trafik, industriområden och parkeringsplatser
 • Levereras med körbara betäckningar
 • Inbyggd by-pass funktion vid överbelastning
 • Låga installationskostnader
 • Långt bytesintervall av filter, upp till 10-15 år

 

Dagvattenrening ViaPlus

ViaPlus är ett metallfiltersystem som tar hand om metaller och kolföreningar från kraftigt förorenat dagvatten

 • Lämpligt för bland annat parkeringsytor och vägar
 • ViaPlus finns i två storlekar: 500 kvadratmeter och 3000 kvadratmeter
 • Kan kompletteras med externt by-pass system för större ytor
 • Lämpligt för anläggningar med höga krav på renat vatten
 • Låg installationskostnad

ViaPlus 500

 

 

Produktblad ViaPlus

Installations- och skötselanvisning ViaPlus