Oljeavskiljare för markinstallation

NeutraCom, klass 1/SS-EN 858 • Standardavskiljare, det självklara valet för tex bensinstationer, verkstäder och manuella tvättanläggningar • Kapacitet från 3 till 20 liter/sekund • Lättåtkomlig vid inspektion/slamsugning • Stor oljelagringskapacitet • Koalescensfilter med låg vikt-enkelt att rengöra

NeutraComTypgodkänd enligt EN858 samt DIN 1999-100
För bensin och Oljeavskiljare med automatiskt stängande utloppsventil.
Med eller utan provtagningsenhet eller provtagningspump.

Ladda ner
Datablad NEUTRAcom
Produktblad NEUTRAcom191209

Beskrivningstext

Djupplacering av givare_NeutraCom

Ladda ned ritningar

Ritning NeutraCom 3_650

Ritning NeutraCom 4_800

Ritning NeutraCom 6_1200

Ritning NeutraCom 10_2000

Ritning NeutraCom 15_1500

Ritning NeutraCom 15_3000

Ritning NeutraCom 20_2000

Ritning NeutraCom 20_4000

NeutraPro, klass 1 och 2/SS-EN 858 • Mycket effektiv med hög reningsgrad, lämplig för tvättanläggningar/tuffa förhållanden • Kombinerad klass 1 och 2 fördelaktigt vid kapacitetsberäkning • Lättåtkomlig vid inspektion/slamsugning • Kompakt design med låg bygghöjd

NeutraProNEUTRApro har koalescensfiltret extra skyddat med en rostfriplåt mot slam/skum.
Hög lagringsvolym av olja. Lämplig vid tex biltvättar, bensinstationer etc.

Kombinerad klass 1 och 2 ger fördelar vid beräkning av oljeavskiljarens kapacitet genom att oljans densitet kan bortses från.

Ladda ner
Datablad NEUTRApro
Produktblad_NeutraPro (pdf)
Beskrivningstext NEUTRApro (pdf)

Djupplacering givare NeutraPro

NeutraSpin, klass 1/SS-EN 858 • Filterlös klass 1 avskiljare med självrengörande koalescensenhet • Minimalt underhåll • Inrede i rostfritt stål • Optimal för verksamheter med stora slamvolymer

NeutraSpinTypgodkänd enligt EN858 samt DIN 1999-100
För Bensin och Oljeavskiljare med automatiskt stängande utloppsventil.
Lämplig där stora slammängder befaras, fritt genomlopp för slam på 150mm.
Med eller utan provtagningsenhet eller provtagningspump

Ladda ner
Datablad NEUTRAspin (pdf)
Produktblad NEUTRAspin (pdf)
Beskrivningstext (pdf)

NeutraStar, klass 1/SS-EN 858 • Välbeprövad standardavskiljare utan slamdel • Låg bygghöjd • Lättåtkomligt koalescensfilter • Kapacitet från 3 till 100 liter/sekund • Lämplig för by-pass system

NeutraStarTypgodkänd enligt EN858 klass 1.
Självstängande utloppsventil.
Kapacitet från 3 liter/sekund till 100 liter/sekund
Modellen finns med inbyggd provtagningspump.

Ladda ner
Datablad Neutrastar (pdf)
Beskrivningstext (pdf)

Djupplacering av givare_Neutrastar
Produktblad NEUTRAstar (pdf)

Galaxy 2002, klass 1/SS-EN 858

Galaxy 2002 klass 1 enligt EN858Vortexprincip, underhållsfri, inget filter.
Självrengörande
Oljan samlas upp i separat utrymme
Kapacitet från 3 liter/sekund till 30liter/sekund
Parallellmontage 40-150 l / sekund.

Ladda ner
Datablad Galaxy 2002 (pdf)
Beskrivningstext G2002 (pdf)

Galaxy SK1902, klass 1/SS-EN 858

Galaxy 2002 klass 1 enligt EN858Vortexprincip – underhållsfri 3-30 liter/sekund
Självrengörande extremt lågt underhåll
Oljan lagras på ytan.

Ladda ner
DatabladGalaxy1902 (pdf)
Beskrivningstext G1902 (pdf)

Galaxy SK1905, by-pass, klass 1/SS-EN 858

AWAS Galaxy SK1905Avskiljare med integrerad bypass funktion.
Med AWAS GALAXY SK1905 UPP till 1600 liter/s i en brunn
Det första regnet spolar bort oljan som renas med klass 1
När regnet och flödet ökar leds vattnet förbi avskiljaren.
Med separat fördelningsbrunn kan större system offereras
Kontakta oss för projekteringsråd.

Ladda ner
Datablad SK1905 (pdf)
Projekteringsråd Bypass (pdf)
Beskrivningstext SK1905 (pdf)

NeutraCheck provtagningsbrunn
NeutraMax, klass 1/SS-EN 858

NeutraMaxNEUTRAmax Oljeavskiljare mark kombinerad Klass 2 och 1 enligt EN858
Med integrerad slamfång.

NEUTRAmax har koalescensfiltret extra skyddat i kammaren för slam/skum.
Hög lagringsvolym lämplig vid tex bensinstationer etc.
Låg bygghöjd.
Kombinerad klass 1 och 2 ger fördelar vid beräkning av oljeavskiljarens kapacitet genom att oljans densitet kan bortses från.

Ladda ner
Datablad NEUTRAmax (pdf)
Beskrivningstext (pdf)

NeutraPass, by-pass, klass 1/SS-EN 858

NeutraPassBy-pass Klass 1 – med eller utan fördelningsbrunn
Med inbyggd slamavskiljare och provtagningsmöjlighet
Eller system med fördelningsbrunn baserade kring NEUTRAstar eller NEUTRAcom

Avskiljare med integrerad bypass funktion.
Från 6 liter per sekund upp till totalt 200 liter/s.
Det första regnet spolar bort oljan som renas med klass 1
När regnet och flödet ökar leds vattnet förbi avskiljaren
Med separat fördelningsbrunn kan större system offereras
Kontakta oss för projekteringsråd.

Ladda ner
DatabladNEUTRApass (pdf)
Projekteringsråd Bypass (pdf)
Principbeskrivning (pdf)

NeutraPrim, klass 1/SS-EN 858

NeutraPrimNEUTRAprim Oljeavskiljare mark Klass 1. Underhållsfri och självrengörande. Med integrerad slamavskiljare

Typgodkänd enligt EN858
För bensin och olja och andra lätta vätskor, avskiljare har automatiskt stängande inloppsventil.
Med eller utan provtagningsenhet eller provtagningspump. Lämplig vid dagvattenapplikationer och där man önskar minimalt underhåll.

Ladda ner
Datablad NEUTRAprim (pdf)
Nyhetsbrev NEUTRAprim (pdf)

NeutraPrim, klass 1/SS-EN 858

NeutraPrimNEUTRAprim Oljeavskiljare mark Klass 1 underhållsfri Självrengörande med integrerad oljetank för den avskiljda oljan. Med integrerad slamavskiljare

Typgodkänd enligt EN858
För bensin, olja och andra lätta vätskor. Uunderhållsfri. Avskiljaren har automatiskt stängande inloppsventil samt en inbyggd oljetank.
Med eller utan provtagningsenhet eller provtagningspump. Lämplig vid dagvattenapplikationer och där man önskar minimalt underhåll.

Ladda ner
Datablad NEUTRAprim med tank (pdf)

NeutraSub, klass 2/SS-EN 858

NeutraSubNEUTRAsub Klass 2 enligt EN858

Inget koalescensfilter
Slamvolym 650 till 6000 liter
3 till 30 l/s
I övrigt lika med Neutraplus

Ladda ner
Datablad NEUTRAsub (pdf)
Beskrivningstext (pdf)