Tillbehör till oljeavskiljare

Larm för avskiljare

Oljeavskiljare ska förses med larm som känner av maximal oljenivå och dämning (tex om nödstoppsventilen har löst ut). Information om djupplacering av larmets givare finns i vår produktmeny för respektive modell, https://www.reningssystem.nu/produkter/oljeavskiljare/mark.

Egenkontroll av olje- och slamavskiljare

Om egenkontroll

Som verksamhetsutövare är man ansvarig för att ha rutiner för egenkontroll av olje- och slamavskiljarens funktioner och underhåll.

Syftet med egenkontrollen är att kontrollera att olje/slamavskiljaren fungerar som den ska och att inga miljöfarliga ämnen släpps ut.

Enligt standarden SS-EN 858-2 ska följande kontroller göras minst var 6:e månad:

  • Oljeskiktets tjocklek
  • Slammets tjocklek
  • Funktionskontroll av larm
  • Funktionskontroll av koalesat

Läs mer om egenkontroll på Naturvårdsverkets hemsida http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-8283-3.pdf

Ladda ner

Produktblad larm 2 givare: dämnings- och oljenivågivare

Produktblad larm 3 givare: slam- dämnings- och oljenivågivare

Manual larm två givare

Manual larm tre givare

För egenkontroll av oljeavskiljare

Teleskop och OilfloaterTillsammans med vår leverantör har vi tagit fram utrusning för kontroll av oljeavskiljare. Utrustningen består av:

  • Teleskopstav med slamdisk i änden för kontroll av slamdjup i slamavskiljaren
  • Oljefloater för kontroll av oljeskiktets tjocklek
  • Genomskinligt oljeskiktsmätarrör

Ladda ner

Produktblad NeutraTool

[/su_spoiler]