Tillbehör till oljeavskiljare

För egenkontroll av oljeavskiljare

Teleskop och OilfloaterTillsammans med vår leverantör har vi tagit fram utrusning för kontroll av oljeavskiljare. Utrustningen består av:

  • Teleskopstav med slamdisk i änden för kontroll av slamdjup i slamavskiljaren
  • Oljefloater för kontroll av oljeskiktets tjocklek
  • Genomskinligt oljeskiktsmätarrör

Ladda ner

Produktblad NeutraTool