Övriga produkter

Dräneringscontainer

DräneringscontainersFilterkorgen i rostfritt stål för maximal livslängd
Dräneringsvattnet leds tillbaks till slamavskiljaren
Finns i standardstorlekar från 0,3 till 25 m³
Finns med värme som på bilden

Filterlösningar

AdsorptionsfilterMed automatisk spolning.
Inbyggt elektroniskt styr och övervakningssystem.
Stora manluckor, lätt att byta adsorptionsmaterial.

Filterlösningar_ förfilter kol Filterlösningar_avjoniseringsfilter

Filterpressar

FilterpressarDesignas för den aktuella applikationen
Finns såväl eldrivna som manuella utförande
Robust utförande för maximal Torrhalt
Den mest optimala metoden för slamhantering

Filterpress Quick dry

Manuella och automatiska
volymer från 20 l upp till 800 l kak volym

Ladda ner
Datablad Filterpress Quick dry (pdf)
Databald Filterpress Awas (pdf)

Membranfilter

MembranfilterUltrafilter, Mikrofilter, Nanofilter och omvänd Osmos
Finns i både hel- och halvautomatiskt utförande
Inbyggt elektroniskt styr och övervakningssystem
Finns i standardstorlekar från 40 till 4000 lit/ tim (omvänd osmos upp till ca 2000 lit/tim)
Ultrafilter, mikrofilter och nanofilter är försedda med keramiska membran.

Övriga produkter

Övriga produkterFörutom de presenterade produkterna, levererar vi även alla övriga komponenter som ingår i en reningsanläggning, som t ex:

  • Kontrollutrustning, alarm etc.
  • Skumbrytningsutrustning.
  • Blandningsstationer för kemikalier.
  • Avloppspumpsstationer.
  • Påsfilter
  • Pumpar
  • Aktiva kolfilter, etc…
  • Tankar