Slamavskiljare/ golvränna för markinstallation

NeutraCon, slamavskiljare/ golvränna

NeutraCon, klass 1/SS-EN 858Finns i modell som föravskiljare med volymer 200, 825, 1200 och 2200 liter. Galler för 1 tons och 8 tons trafik.
Andra storlekar möjliga.

Ladda ner
Datablad NeutraCon
Beskrivningstext

Produktblad NeutraCon

NeutraSed, tillverkad enligt SS EN858

NeutraSed, klass 1/SS-EN 858NeutraSed slamavskiljare för oljeavskiljare utan slamavskiljare

Finns från 650 liter till 75m3
Invändigt ytbehandlade enligt EN858

Ladda ner
Datablad NeutraSed (pdf)
Beskrivningstext (pdf)

Produktblad_NeutraSed (pdf)

NeutraTwin, Tillverkad enligt SS EN858

NeutraTwin, klass 1/SS-EN 858NEUTRAtwin förbehandlingstank framtagen för recirkulerande vattenrening samt som föravskiljare. Med integrerad slamfång.

– Lämplig även då extra oljevolym önskas före EN858 oljeavskiljare
– Ytterligare håltagning kan med fördel göras i fabrik
– Lämplig vid biologiska reningsverk.

Ladda ner
Datablad NeutraTwin (pdf)