Oljeavskiljare Sortera – hantering av dagvatten

Hantering av dagvatten på Sortera i Haninge

Systemet består av en stor oljeavskiljare, Neutrastar 80 liter/sekund, och två slamavskiljare, Neutrased 6000 liter, och levererades till Sortera av Reningssystem i Sverige hösten 2011.

Avskiljarna hanterar dagvatten från återvinningsanläggningens hårdgjorda sorteringsytor.

Sortera_grupp_beskuren