Boliden renar malmtruckarna

Utbyggnad reningsanläggning för rening av tvättvatten från Bolidens Malmtruckar
Rening Awas, Oljeavskiljare Mall

Reningsanläggningen är installerad i Bolidens nya jättelika hall för service och skötsel av malmtruckarna i Aitikgruvan. Anläggningen är av typen mikroflotation med en kapacitet av 2×5000 liter per timme med en extra stor vatten reservoar om 30m3. Modell Awas Flot 5000 B med återvinning av vatten för minskad vatten förbrukning. Till samma anläggning har vi även levererat Mall oljeavskiljare slamavskiljare och golvrännor.

2xflot_lg Dagbrtt__lg Truck_230T_lg