SUEZ Recycling

På SUEZ Recyclings anläggning i Löt, Vallentuna har en komplett reningsanläggning för oljehaltigt vatten installerats

Anläggningen består av reningsverk Awas flot 5000I med microflotation, slamhantering sker med filterpress.
Förbehandling av vatten sker med Awas Galaxy, oljeavskiljare klass 1 med Mall Neutrased oljetank dit den avskiljda oljan leds.

Anläggningen renar vatten från oljeavskiljare runt om i Stockholm och ersätter en ultrafilteranläggning.

Bassäng och container
Bassäng och container
Container med reningsverk
Container med reningsverk
Reningsverk Flot 5000I
Reningsverk Flot 5000I