SL tänker på miljön

Reningssystem i Sverige har under senaste åren levererat flera oljeavskiljare av inomhusmodell till Storstockholms lokaltrafik (SL).

Oljeavskiljarna som är av modell Neutrasteel 3 liter/sekund är placerade inomhus och renar vatten som samlas under rulltrappor och hissar i SLs stationsmiljöer.

SLs ambition är att stationer med behov av rening skall få oljeavskiljare installerade.

stockholm_lokal Neutrasteel-LG