Möller Bil Audi Örebro

mollerbil

Möller Bil Audi Örebro
Verkstadsbyggnad med Oljeavskiljare Mall Neutracom samt lagringstank Neutrased för golvskurvatten.
Entreprenör för bygget var NCC.

NeutraPro-topp_s DSC01499_s