Jernhusen Solna

jernhusen_ref

Jernhusen i Hagalund
Jernhusen i Hagalund har köpt 2 st oljeavskiljare från vår mest avancerade modell AWAS Galaxy 1902 Vortex avskiljare. Avskiljarna är av Klass 1 med kapacitet 10 l/s respektive 20 l/s och är i princip underhållsfria. De nya oljeavskiljarna skall avskilja olja från Jernhusens nya verkstadsdepå för snabbtåg i Hagalund Solna.

jer_ref2