Jernhusen Fjällbo

jernhusen_ref_20140929

Jernhusen har på sin depå Fjällbo i Göteborg installerat 2 st större oljeavskiljarsystem med bypass funktion för att hantera dagvatten från 117000 m2 hårdgjorda ytor.

Systemet består av Fördelningsbrunn följt nedströms av en Regulatorbrunn som stryper flödet till Oljeavskiljaren oavsett flöde uppströms. Efter dessa brunnar kommer 2 st Neutrased slamavskiljare och oljeavskiljaren Neutrastar 80l/s respektive 100l/s.

jh_2011001_2jh_2011001Bypassbrunn-100ls