Volvo Powertrain

Volvo Powertrain i Skövde

Volvo Powertrain i Skövde har för sitt dagvatten på fabriksområdet beslutat att installera ett större Bypass system.

Systemet består av en fördelningsbrunn en Slamavskiljare Neutrased 10000 samt en oljeavskiljare Neutrastar Klass 1 på 100l/s.

Fördelningsbrunnens uppgift är vid kraftiga regn att leda bort vattnet som överstiger oljeavskiljarens kapacitet till ett bypass rör som går direkt till recipienten.
Entreprenör för projektet är Skanska.

Fördelningsbrunn