Sita Sverige AB Markservice

Sita

Sita Sverige AB Markservice har låtit installera en Awas Flot 5000I för rening av Oljeblandat vatten från slamsugningsbilar.

I leveransen ingår det filterpress, oljeavskiljare, betongtankar och reningsverk Flot 5000I Anläggningen har installerats i en 40 fots container och har en kapacitet av ca 5m3 /h. Installationen har skett i Vallentuna Löt där Sita bla hanterar oljehaltigt vatten samt skadade jordmassor.

bassang_sita Container_flot_5000_Sita Flot_5000_Sita