Boliden

boliden

Utbyggnad rening Awas, Oljeavskiljare Mall samt filterpress.
Reningsanläggning för rening av tvättvatten från Bolidens Malmtruckarna i Aitikgruvan Reningsanläggningen är installerad i Bolidens nya jättelika hall för service och skötsel av malmtruckarna. Anläggningen är av typen mikroflotation med en kapacitet av 2×5000 liter per timme. Modell Awas Flot 5000 B med återvinning av vatten för minskad vatten förbrukning. Till samma anläggning har vi även levererat Mall oljeavskiljare slamavskiljare och golvrännor. Truckarna som skall tvättas har en lastkapacitet av upp till 340 ton och efter deras storlek är anläggningen dimensionerad. I mark ligger det slamlagrings volym av totalt 37 m3, vattenreservoaren för tvätten är totalt 50m3. I anläggningen har vi även installerat Awas nya luftningssystem AROS som under natten luftar vattnet med en kapacitet av 5m3/timme. Den första reningen levererades redan våren 2009 och har under hösten 2010 byggts ut för att få större kapacitet.