Storstockholms lokaltrafik

SL

Storstockholms lokaltrafik har låtit installera ett reningsverk Awas Flot3500B. Det nya reningsverket skall rena verkstadsvatten samt smältvatten från pendeltåg i Södertäljedepån. SL behövde mer kapacitet i depån pga av att numera skall vattnet från hela hallen renas inklusive smältvatten. Tidigare renades enbart verkstadsvattnet. Det nya reningsverket kan även användas vid återvinning av tvättvatten samt är även mycket bra att rena svåra emulsioner.

Reningsverket har bufferttankar på totalt 20 m3 för att jämna ut eventuell ojämn belastning på verket. Det utnyttjar mikroflotation och har en kapacitet på upp till 3500l/h.

Reningsverket är tänkt att främst vara i drift under vinterhalvåret då det skall hjälpa det befintliga Awas CH800 reningsverket som levererades av oss under 2009.

flot-3500-SL-sodert