Försvaret

fmv

Rening – Awas
Reningsanläggning för rening av tvättvatten från Containertvätt installerad och i driftsatt på Försvarets nybyggda material och centrallager i Arboga. Anläggningen är av typen mikroflotation med en kapacitet av 3500 liter per timme. Modell Awas Flot 3500.

Flot3500_FMCL