Dagvattenfilter ViaPlus

ViaPlus är ett filtersystem för hantering av metaller och kolföreningar från exempelvis parkeringsytor och vägar

 

 

ViaPlus finns i två storlekar med kapacitet från 500 till 3 000 kvm. Systemet har utöver en hydrocyklon en inbyggd filterkassett som lagrar den lösta metallen i porer i filtermaterialet. Filtret har en hållbarhet på fyra år.

Resultat från tester utförda vid det Tyska institutet för Byggteknik (DIBt) visar att reningsgraden för ViaPlus når upp till:

  • Suspenderade ämnen 93 %
  • Mineral kolväten (oljor) 99 %
  • Koppar, upplöst (Cu) 90 %
  • Zink, upplöst (Zn) 89 %

 ViaPlus är lämpligt för:

  • Dagvattenhantering, även med bypass-funktion
  • Parkeringsplatser
  • Anläggningar där det ställs höga krav på renat vattnet

Länk till Installation och skötsel Metallfilter ViaPlus