Rening av kylvatten hos Sandvik Materials Technology

logga-sandvik

Sandvik Materials Technology utvecklar och tillverkar produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar för krävande miljöer samt produkter och system för industriell värmning.

Till produktionsanläggningen i Sandviken har Reningssystem i Sverige levererat ett system för att rena vattnet i anläggningens kylvattenbassäng från olja.

anlaggning-sandviken

På bilden till höger ses oljeavskiljare i förgrunden och kylvattenbassängen i bakgrunden,

Systemet är konstruerat så att vattnet från kylvattenbassängens yta pumpas med Vortex-pumpar till två föravskiljare av modell Mall NeutraTwin. Därefter leds vattnet genom oljeavskiljare av typ Galaxy 2002 (kapacitet om 20 liter per sekund). Oljan tappas av automatiskt och samlas i en separat oljetank som rymmer 10 m3. Det oljefria vattnet leds tillbaka till kylvattenbassängen för att återanvändas i tillverkningsprocessen. Systemet driftsattes under sommaren 2016.

insida-galaxy-2002-sandviken

Bilden till vänster visar insidan av oljeavskiljaren Galaxy 2002.

Hämta datablad för Galaxy 2002, klicka här  https://www.reningssystem.nu/images/stories/pdf/Datablad_Galaxy_2002.pdf

Hämta beskrivningstext för Galaxy 2002, klicka här https://www.reningssystem.nu/images/stories/pdf/beskrivningstext/Beskrivning_2002.pdf