Reningsverk i SL:s Hammarbydepå

 

hammarbydepan-slI Johanneshov i Stockholm ligger en av SL:s verkstads- och underhållshallar, Hammarbydepån. Efter flytt av verksamhet som tidigare bedrevs i Slakthusområdet har depån byggts ut och hanterar nu underhåll av fordon och anläggningar för Stockholms tunnelbana. Depån invigdes i maj 2016. På bilden ses depån med den nya hallen till vänster.

 

 

 

awas-ch800-hammarbydepan

För rening av verkstadsvattnet i Hammarbydepån har Reningssystem i Sverige levererat ett reningsverk från AWAS, modell CH800 (bild till höger). Reningsverket jobbar med batchvis rening och har en mycket bra förmåga att hantera vatten med varierande pH-värde och föroreningsgrad. Som komplement till reningsverket har ett filtersteg införts för att ytterligare sänka metallhalten i vattnet vilken kan vara mycket hög för denna typ av verksamhet. På depåområdet har också oljeavskiljare av modell Neutracom med slamavskiljare installerats.

Reningsverket i Hammarbydepån är det elfte i ordningen som Reningssystem i Sverige haft förmånen att leverera till SL. Det första reningsverket togs i drift 1998 och har sedan dess renat många tusen liter vatten!