Kategorier
Nyheter

Vad ingår i en egenkontroll av oljeavskiljare?

Varför egenkontroll?

Om du har en verksamhet där det förekommer olja, bensin och andra så kallade lätta vätskor (vätskor med lägre densitet än vatten) så finns det säkert en oljeavskiljare i din lokal som tar hand om spillvattnet. Bilverkstäder, fordonstvättar, bensinstationer och industriverksamhet är exempel på sådana verksamheter.

Som verksamhetsutövare är du ansvarig för att ha en fungerande egenkontroll av oljeavskiljaren, även om fastigheten ägs av någon annan. Egenkontrollen innebär att du ska kontrollera att oljeavskiljaren fungerar som den ska och att du ska genomföra den skötsel och det underhåll som krävs för god funktion.

Syftet med kontrollen är att säkra att avskiljaren fungerar så att inga skadliga ämnen släpps ut.

Egenkontroll bygger på att verksamhetsutövaren har rutiner för skötsel och underhåll av oljeavskiljaren. Genom att skapa och följa fastställda rutiner säkerställs oljeavskiljarens funktion. Då kan tex en hög nivå av olja- och slam upptäckas så att tömning kan utföras i god tid.

Vad ingår i en egenkontroll av oljeavskiljare?

Om du har en oljeavskiljare med koalescensfilter ska du kontrollera det här varje månad:

  • att nivån på slam- och oljeskiktet är normalt
  • att koalescensfiltret är helt och rent
  • att larm för oljeskikt och dämning fungerar (i manualen för larmet framgår hur man gör ett test).

Glöm inte att skriva in alla kontroller och iakttagelser i din egenkontrolldokumentation!

NeutraTool – verktyg för egenkontroll

Som ett hjälpmedel i arbetet med egenkontroll har vi tagit fram ett paket med lättanvända verktyg som består av en oljeskiktsmätare och en disk för mätning av slamskiktet i oljeavskiljaren, NeutraTool.

Här kan du läsa mer Produktblad_NeutraTool

Slamdisk
Utökad kontroll var 6.e månad och vart 5:e år

Var 6:e månad ingår fler moment i kontrollen. Då ska bland annat också den automatiska avstängningsventilen kontrolleras och om det behövs ska koalescensfiltret bytas ut.

En större inspektion görs vart 5.e år. Då ska avskiljaren tömmas och besiktigas. Man tittar bland annat på tätheten och går igenom röranslutningar och ventiler.

I vår tillsynsplan kan du läsa mer om de olika kontrollerna. Bra att sätta upp bredvid oljeavskiljaren! Tillsynsplan oa med koalescensfilter

OBS! Dessa riktlinjer gäller i de fall lokala myndighetsföreskrifter saknas. Vänd dig till miljökontoret i din kommun för gällande föreskrifter.

Tillbehör och reservdelar

Vi har alla tillbehör och reservdelar du behöver för att säkra att din oljeavskiljare håller sig i god kondition. Vi hjälper dig gärna med frågor om skötsel och underhåll. Ring 08-570 314 50 eller mejla info@reningssystem.nu


I Naturvårdsverkets faktaskrift 8283 om oljeavskiljare finns mer information om egenkontroll.

Naturvårdsverkets faktaskrift 8283 om oljeavskiljare

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *