Om Reningssystem

”Som man önskar att det alltid ska fungera!”

Reningssystem i Sverige har funnits sedan 1999 och arbetar med ett brett utbud av oljeavskiljare, slamavskiljare och fettavskiljare samt reningsanläggningar för industriellt avloppsvatten.

Våra produkter håller hög kvalitet och är dokumenterat driftsäkra. Som generalagenter för tillverkarna i Tyskland köper vi direkt från fabriken utan fördyrande mellanhänder.

Vi har erfarenhet av alla förekommande reningstekniker – därför kan vi också rekommendera den mest optimala och driftsäkra tekniken.

Det är den samlade kompetensen, erfarenheten, tillgängligheten och produkternas kvalitet som gör att våra kunder ger uttryck för omdömet i rubriken: ”Som man önskar att det alltid ska fungera!”

Läs mer om våra leverantörer:

OLJEAVSKILJARE
SLAMAVSKILJARE
FETTAVSKILJARE
VATTENRENING OCH RENINGSVERK
DAGVATTENRENING
PUMPSTATIONER
INDUNSTARE
KEMIKALIER OCH RESERVDELAR
BEGAGNAT