Kategorier
Projekt

Okvista bussdepå – dagvattenrening

Ny lösning för dagvattenrening på Okvista bussdepå

Vid Okvista bussdepå (SL) i Vallentuna noterades höga halter av metaller och kolväten från bussuppställningsytans reningsanläggning.

ViaPlus och ViaTube

Den gamla reningsanläggningen på platsen, som bestod av ett fördröjningsmagasin med stenkista under parkeringsytan och en oljeavskiljare i PEHD, behövde bytas ut.

Utifrån platsens förutsättningar och krav på rening av bussuppställningsytan tog Reningssystem i Sverige tillsammans med utföraren Rosenqvist Entreprenad AB fram en ny lösning för att få en väl fungerande reningsanläggning.

Den nya lösningen består av en by-pass brunn följd av en lamellslamavskiljare ViaTube 18R38, oljeavskiljare NeutraStar 30 liter/sekund och som extra säkerhet ett dagvattenfilter ViaPlus 6000.

ViaPlus invändigt

Det nyinstallerade systemet vid Okvista bussdepå med by-pass brunn och dagvattenfilter har kapacitet att nå en mycket hög reningsgrad.

ViaPlus systemet är testat i Österrike och Tyskland där goda resultat har uppnåtts avseende funktion och kvalitet.

April 2019

Läs mer om våra oljeavskiljare för utomhusinstallation och dagvattenrening:
Oljeavskiljare utomhus

Dagvattenrening

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *