Oljeavskiljare betong

Oljeavskiljare tillverkade i betong har en överlägsen hållbarhet jämfört med avskiljare tillverkade i plast. Problem med tankar som ”flyter upp” på grund av tjäle, stenar och massor som trycker sönder tanken eller skador på grund av belastning undviks helt. Betongavskiljare är också enkla att installera eftersom det inte behövs förankringsplattor. 

Här ser du våra oljeavskiljare i betong:

OLJEAVSKILJARE
SLAMAVSKILJARE
FETTAVSKILJARE
VATTENRENING OCH RENINGSVERK
DAGVATTENRENING
PUMPSTATIONER
INDUNSTARE
KEMIKALIER OCH RESERVDELAR
BEGAGNAT