Kategorier
Projekt

ViaPlus – dagvattenrening

ViaPlus är ett filtersystem för hantering av metaller och kolföreningar från exempelvis parkeringsytor och vägar

ViaPlus finns i två storlekar med kapacitet från 500 till 6.600 kvm. Systemet har en hydrocyklon och en inbyggd filterkassett som lagrar den lösta metallen i porer i filtermaterialet. Filtret har en hållbarhet på fyra år.

ViaPlus

Resultat från tester utförda vid det tyska institutet för byggteknik (DIBt) visar att reningsgraden för ViaPlus når upp till:

  • Suspenderade ämnen 93 %
  • Mineral kolväten (oljor) 99 %
  • Koppar, upplöst (Cu) 90 %
  • Zink, upplöst (Zn) 89 %
 ViaPlus är lämpligt för
  • Dagvattenhantering, även med bypass-funktion
  • Parkeringsplatser
  • Anläggningar där det ställs höga krav på renat vattnet

Här kan du läsa mer om Dagvattenrening

 

 

Kategorier
Projekt

Okvista bussdepå – dagvattenrening

Ny lösning för dagvattenrening på Okvista bussdepå

Vid Okvista bussdepå (SL) i Vallentuna noterades höga halter av metaller och kolväten från bussuppställningsytans reningsanläggning.

ViaPlus och ViaTube

Den gamla reningsanläggningen på platsen, som bestod av ett fördröjningsmagasin med stenkista under parkeringsytan och en oljeavskiljare i PEHD, behövde bytas ut.

Utifrån platsens förutsättningar och krav på rening av bussuppställningsytan tog Reningssystem i Sverige tillsammans med utföraren Rosenqvist Entreprenad AB fram en ny lösning för att få en väl fungerande reningsanläggning.

Den nya lösningen består av en by-pass brunn följd av en lamellslamavskiljare ViaTube 18R38, oljeavskiljare NeutraStar 30 liter/sekund och som extra säkerhet ett dagvattenfilter ViaPlus 6000.

ViaPlus invändigt

Det nyinstallerade systemet vid Okvista bussdepå med by-pass brunn och dagvattenfilter har kapacitet att nå en mycket hög reningsgrad.

ViaPlus systemet är testat i Österrike och Tyskland där goda resultat har uppnåtts avseende funktion och kvalitet.

April 2019

Läs mer om våra oljeavskiljare för utomhusinstallation och dagvattenrening:
Oljeavskiljare utomhus

Dagvattenrening

 

Kategorier
Projekt

Traktor Nord i Nykvarn

Traktor Nord AB byggde 2019 en ny anläggning i Nykvarn, Sörmland. Anläggningen servar bland annat traktorer och jordbruksredskap.

Installation reningsanläggning Traktor Nord

Till verkstad och tvätthall har Traktor Nord valt att investera i den underhållsfria oljeavskiljaren NeutraSpin. NeutraSpin är en unik och typgodkänd klass 1 oljeavskiljare utan koalscensfilter. Den filterlösa modellen innebär mindre underhåll och säkrare drift eftersom inga driftstörningar uppstår på grund av eftersatt rengöring.

Oljeavskiljaren har en kapacitet på 15 liter per sekund och en slamvolym på 3000 liter. För att förbereda för eventuellt ökade krav på rening har Traktor Nord också installerat en bufferttank på 5000 liter efter oljeavskiljaren. Bufferttanken kan sedan anslutas till ett reningsverk. Att ligga steget före och planera för framtida behov är ett smart och kostnadseffektivt drag!

NeutraSpin

Läs mer om våra oljeavskiljare för utomhusinstallation:
Oljeavskiljare utomhus

April 2019

Kategorier
Projekt

Bergendahls Fastighetsförvaltning

I en fastighet på Kungsholmen i Stockholm har Reningssystem i Sverige installerat ett reningsverk hos en privat fastighetsägare, Bergendahls Fastighetsförvaltning.

Oljeavskiljare NeutraSteel, slamtank och bufferttank

Reningsverket tar hand om det processvatten som genereras från de olika verksamheterna i fastigheten; bilverkstäder, biltvättar samt garage. Tack vare reningsverkets modulära byggsystem kunde installationen rymmas i ett före detta soprum som byggts om och renoverats inför installationen. Det kompletta reningsverket består av reningsverk (modell Awas CH800), olje- och slamavskiljare, kompressor och utrymme för kemikaliehantering.

Reningsverk AWAS CH 800, kompressor och polymertank  

Här kan du läsa mer om kemisk fällning Vattenrening/kemisk fällning och våra Oljeavskiljare inomhus

April 2019