Vattenrening / kemisk fällning

Mikroflotation

MikroflotationFLOTATION
Kontinuerligt flöde
Finns i olika versioner beroende på applikation
Finns i ett antal standardstorlekar från 1500 till 15000 liter/timme.
Inbyggt elektroniskt styr och övervakningssystem, Touschskärm.
Högeffektiv rening genom stor syreabsorption i processen
Avgivet vatten är neutralt (pH 7)
Låg kemikalie och energiförbrukning.
Vatten kan gärna återanvändas i tvättprocessen.

Mikroflotation Mikroflotation

Satsvis kemisk fällning

Satsvis kemisk fällningSPALTNING OCH SEDIMENTERING
Batch-vis rening
För användning där vattnets kvalitet är föränderlig, verkstäder, ”gör det själv hallar, Bussdepåer, Järnvägsdepåer ”, etc.
Finns som standard i tre storlekar från 600 till 1000 liter/timme.
Inbyggt grafiskt styr och övervakningssystem
Avgivet vatten är neutralt (pH 7)