Begagnat

Tack vare våra produkters höga kvalitet kan vi också erbjuda begagnade oljeavskiljare och begagnade reningsverk. Här varierar naturligtvis tillgången och utbudet över tid.

OLJEAVSKILJARE
SLAMAVSKILJARE
FETTAVSKILJARE
VATTENRENING OCH RENINGSVERK
DAGVATTENRENING
PUMPSTATIONER
INDUNSTARE
KEMIKALIER OCH RESERVDELAR
BEGAGNAT