Indunstare

Indunstning är en metod där man under vakuum destillerar vatten för att få bort föroreningar. Indunstning gör det möjligt att minska volymen på det avfall som skall deponeras och att återanvända det utvunna vattnet efter indunstningen.Vid indunstning är det mycket viktigt att ha kontroll på processen genom processtyrning med hög automationsnivå.

Indunstare använder en mindre mängd kemikalier än de flesta andra reningsmetoder och fungerar mycket bra på vatten med hög giftighet och höga halter tungmetaller. Vattnet blir fritt från salt och metaller och går oftast att återanvända i produktionen.

Här är några av fördelarna med Reningssystems indunstare från H2O :

  • Mycket låg energiförbrukning – inget behov av extern kyla
  • Clearcat funktion – eliminerar slutpolering
  • Minimalt underhåll – endast en rörlig del
  • PLC med internet uppkoppling
  • CIP – automatisk rengöring
  • Kapacitet från 180 m3/år till 30000 m3/år.

Här ser du våra indunstare:

OLJEAVSKILJARE
SLAMAVSKILJARE
FETTAVSKILJARE
VATTENRENING OCH RENINGSVERK
DAGVATTENRENING
PUMPSTATIONER
INDUNSTARE
KEMIKALIER OCH RESERVDELAR
BEGAGNAT