Vattenrening och reningsverk

För till exempel biltvättar och annat industriellt vatten är det vanligen nödvändigt med ett mer komplett reningsverk. Det kan variera i storlek, från mindre installationer upp till större modeller som kan hantera närmare 50.000 liter vatten per timme.

Reningssystem har flera olika modeller för mark- och inomhusinstallation. Reningen sker med olika metoder i kombination:

  • Mekanisk vattenrening
  • Kemisk vattenrening fällning/flockning
  • Vattenrening med aktivt kol
  • Vattenrening med filter

Våra reningsverk har inbyggda styr- och övervakningssystem med grafisk visning av driftstatus och kommunikation med överordnade system. Den vanligaste lösningen är att placera reningsverket i en befintlig byggnad, men det går också att placera reningsverket i en fristående modell i en container. Reningsanläggningen designas i samverkan med kunden för att uppnå bästa prestanda.

Vi har naturligtvis alla nödvändiga tillbehör för vattenrening som krävs för drift och underhåll.

OLJEAVSKILJARE
SLAMAVSKILJARE
FETTAVSKILJARE
VATTENRENING OCH RENINGSVERK
DAGVATTENRENING
PUMPSTATIONER
INDUNSTARE
KEMIKALIER OCH RESERVDELAR
BEGAGNAT