Pumpstationer

I vissa fall behöver en avskiljar-/reningsanläggning kompletteras med en pumpstation. Om spillvattenröret inte har tillräckligt självfall till avloppssystemet eller om vattnet ska pumpas en längre sträcka kan det finnas behov av en pumpstation. Pumpstationen samlar upp vattnet i en pumpgrop och pumpar sedan vattnet vidare ut till avloppsnätet.

Reningssystem erbjuder kompletta lösningar för pumpstationer. Korrekt dimensionerat utförande och rätt valt material medverkar bland annat till att förhindra översvämningar. Pumpstationerna tillverkas i betong och finns i olika storlekar och utföranden på stationer och/eller pumpar.

Kontakta oss idag på info@reningssystem.nu eller ring oss på 08-570 314 50 så hjälper vi dig med dina frågor!

OLJEAVSKILJARE
SLAMAVSKILJARE
FETTAVSKILJARE
VATTENRENING OCH RENINGSVERK
DAGVATTENRENING
PUMPSTATIONER
INDUNSTARE
KEMIKALIER OCH RESERVDELAR
BEGAGNAT